המאבק במאגר הביומטרי

חוק המאגר הביומטרי יוביל להקמה של מאגר של נתונים פיזיים (נתונים "ביומטריים" כדוגמת טביעת אצבע או תווי פנים) של אזרחי ישראל. החוק נומק ברצון למנוע זיוף של תעודות זהות, רישיונות נהיגה ודרכונים, אך כולל מנגנונים דרקוניים ומרחיקי לכת.

במרבית המדינות שהנהיגו תעודות ביומטריות, הנתונים הביומטריים מוטבעים על הכרטיס הרלוונטי אך לא נאגרים במאגר מרכזי. בישראל, לעומת זאת, הוצעה הקמת מאגר ביומטרי מרכזי אשר יאגור את כלל נתוני האזרחים, וזאת למרות הסכנות העצומות שבדליפת המידע לגורמים מסחריים ופליליים, ובסכנות שבריכוזם בידי רשויות המדינה השונות.

בקריאה הראשונה של החוק הייתי היחיד במליאת הכנסת שהצביע נגד. בהמשך נוצרה מחאה ציבורית מרשימה נגד המאגר הביומטרי ופגיעותיו בזכויות הפרט. המאבק הצליח להכניס שינויים לא מעטים בחוק. הסכנות צומצמו אבל לא הוסרו בחוק שעבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת.

לקריאת נאומו של דב במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית של החוק.

למידע על המשך המאבק ניתן להתעדכן באתרים הבאים:
המרכז לעצירת חוק המאגר הביומטרי
אתר ויקי למאבק בחוק
מטה המאבק במאגר הביומטרי – האגודה לזכויות האזרח