ארכיון פוסטים מהקטגוריה "כללי"

הצעת חוק לביטול ועדת שרים לענייני מנהל אוכלוסין

יום רביעי, 28 ביוני, 2006

הכנסת השבע-עשרה חוק של חברי הכנסת: דב חנין הצעת חוק לביטול ועדת שרים לענייני מנהל אוכלוסין, התשס"ו-2006 ביטול ועדת השרים לענייני מנהל אוכלוסין 1. ועדת שרים לענייני מנהל אוכלוסין מתבטלת בזאת ולהחלטותיה לא יהיה שום תוקף החל מיום תחילתו של חוק זה. דברי הסבר מטרתה של הצעת חוק זו – לבטל את ועדת השרים לענייני […]

להוריד את המע"מ על מוצרי יסוד

יום שני, 26 ביוני, 2006

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת וחברותיה, במהלך שאדוני השר אתה מציע לנו היום, אני חושב שאנחנו נתמוך נקודתית. כי הורדת נטל המס על המלכ"רים הוא מהלך נכון וחשוב, והוא בסך הכול משרת מגמה חיובית של עידוד הפעילות בחברה האזרחית באוכלוסייה ובציבור הישראלי. כמי שבא מהמגזר הזה של פעילות החברה האזרחית, במקרה שלי מהתנועה הסביבתית, […]

נגד שליטת הצבאיות בחברה הישראלית

יום שני, 26 ביוני, 2006

דב חנין (חד"ש): תודה רבה, אדוני היושב ראש, רבותיי השרים, רבותיי חברי הכנסת, אני חייב לומר לכם שאני נמצא במבוכה, כשאני נדרש להתייחס לרשימה כל כך ארוכה של חוקים, שלגביהם אנחנו צריכים להתייחס בשאלת החלת או אי החלת דין הרציפות. אני מוצא טעם אמיתי לפגם בכך שנשיאות הכנסת איחדה באמת חוקים, שחלקם הם אגב חוקים […]

שאילתא לפרץ: כמה עולה בניית ק"מ אחד מהגדר

יום חמישי, 22 ביוני, 2006

ח"כ חנין בשאילתא לפרץ: כמה עולה בניית ק"מ אחד מהגדר ח"כ ד"ר דב חנין שלח שאילתא לשר הביטחון, עמיר פרץ בבקשה לברר כמה עולה בניית כל קילומטר אחד מגדר ההפרדה וכמה עולה במקביל הריסתו. ח"כ חנין שלח שאילתה זו בעקבות החלטת פרץ לבדוק מחדש את תוואי הגדר אחרי שבג"ץ הורה לשנות אותו באזור ההתנחלות צופין. […]

התורה עושה אותנו כאלה?

יום שבת, 3 ביוני, 2006

אנחנו חיים בחברה משונה. האי-צדק החברתי בולט בה לעין: מעטים טובעים ברווחי ענק, רבים נדחקים לעוני, ורבים אחרים שורדים בקושי במרוץ הקשה של הקיום. גם המתחים הסביבתיים בחברה שלנו הולכים ומתחזקים: אנחנו הולכים ומשמיטים תחת רגלינו את בסיס הקיום שלנו, כאשר אנו פוגעים במנעד העדין של התנאים הנדרשים לעצם קיומם של בני-האדם על פני האדמה. […]

תודה

יום רביעי, 29 במרץ, 2006

תודה למצביעות ולמצביעים, חד"ש מסיימת את מערכת הבחירות בהישג מרשים. קיבלנו כ- 85000 קולות המבטיחים לנו שלושה מנדטים מלאים עם עודף משמעותי. עוד תגיע העת לניתוחים אך בינתיים ברצוני להודות לכל תומכינו, המצביעות והמצביעים, ערביות, יהודיות, ערבים ויהודים, שבחרו לשחות נגד זרמי הלאומנות ולחזק חלופה סוציאליסטית, אדומה-ירוקה, של שלום ושוויון. תמיכתכן ותמיכתכם מטילה עלינו אחריות […]

אשיב לשאלותיך בטלפון

יום שני, 27 במרץ, 2006

אשיב לשאלות הבוחרות והבוחרים היום, יום ב' 27 במארס , בין השעות 16:00 – 18:00. כל מה שרצית לדעת על עמדות חד"ש והתביישת לשאול! טל' 03/6292793

להצביע בעד הערכים

יום חמישי, 23 במרץ, 2006

פניה לבוחרות ולבוחרים מערכת בחירות מוזרה מתקרבת לקו הגמר. הציבור, ברובו, נותר אדיש, העמדות הפוליטיות טושטשו והשאלות המהותיות נדחקו הצידה. אנחנו, בחד"ש, ניסינו להציב פוליטיקה אחרת על סדר היום: להציע חלופה לקונצנזוס ה"אין פרטנר" ולתמיכה בגושי ההתנחלויות; להעמיד – מול גל הגזענות – פוליטיקה של שותפות יהודית-ערבית; להציב עמדה סוציאליסטית בחברה הנעשית יותר ויותר קפיטליסטית; […]

אדום ירוק: כיוון חדש

יום שני, 27 בפברואר, 2006

לחברותי וחברי בארגוני השלום, השינוי החברתי והצדק הסביבתי, בבחירות הקרובות אני מתמודד כמועמד, במקום השלישי, ברשימת חד"ש לכנסת. את מועמדותי אני רואה כחלק מהמאמץ לבנות מחדש שמאל רדיקלי אפקטיבי בחברה הישראלית. שהרי כולנו יודעים: שינוי החברה דורש גם שינוי בשמאל. ושינוי כזה מחייב מעורבות פוליטית מעבר לפעילות במאבקי השלום, בתנועה החברתית-סביבתית, בארגוני הנשים וזכויות האדם. […]