חקיקה והצלחות

בארבע הקדנציות שכיהנתי בכנסת, יזמתי, נאבקתי והעברתי חוקים רבים. חלק מהיוזמות עברו כחוקים שלי, חלק עם עוד קבוצה של ח"כים, ובחלק מן מהקרים אילצנו את הממשלה לאמץ יוזמות שממש לא היו לה בתכניות. הקדשתי גם חלק לא מבוטל מהזמן כדי לנסות ולבלום יוזמות מסוכנות של הממשלה. כל הדברים האלה לא היו מצליחים ללא שיתוף פעולה של ציבורים שיצאו למחות ולדרוש שינוי.

העלאת שכר המינימום בעקבות מאבק מינימום 30 * הורדת מחירי התחבורה הציבורית * המהפכה הסביבתית בחקיקה * מהפכת מוניות השירות * הארכת חופשת הלידה

 

 

 

הרשימה המלאה:

דמוקרטיה, שקיפות, זכויות אדם וזכויות חברתיות

 

 • איסור עיקול דמי הליווי לעיוורים – דמי הליווי, המאפשרים לעיוורים לשלם עבור עזרה הנדרשת לניידות בסיסית (למשל: לקנות בסופר) ולהשתלבות בחברה, יהיו מעתה מוגנים מפני כל סוגי העיקולים. מאחר שחלק ניכר מאוכלוסיית העיוורים בישראל חיים מתחת לקו העוני רבים מהם סובלים מעיקולים על חשבונותיהם בשל חובות. יחד עם חבר הכנסת מאיר שטרית.
 • זכאות לתגמול לניצולי שואה שעלו לארץ לאחר שנת 1953– ביטול אפליה לאלו שעלו אחרי שנת 1953.
 • שקיפות בדיור הציבורי – החוק מחייב את חברות הדיור הציבורי להעביר ללקוחותיהם דו"ח בשפה פשוטה ונגישה אודות מצבם, בנוסף לעדכון בכל שינוי מדיניות, זאת במטרה למנוע צבירת חובות בידיי הלקוחות שאינם מודעים להם.

 

 

 

 • חובת הודעה על שינוי בהטבות לצרכנים החוק מחייב מפעילי "מועדוני לקוחות", בנקים וחברות כרטיס אשראי להודיע על כל שינוי בהטבות לצרכנים לפני השינוי בהטבה. בהובלת חבר הכנסת איתן כבל.
 • ביטול שלילת הזכאות לקצבה מניצולי שואה נכים המקבלים רנטה– החוק הקודם שהתייחס לקצבת ניצולי השואה, מנע קצבה לכל ניצול המקבל קצבה מגרמניה. החוק החדש מתקן את השלילה הזאת עבור ניצולי שואה שהם נכים בשיעור של 25%.
 • פירוט תשלום לצרכן החוק מחייב ספק שירות או מוצר להעניק פירוט בהודעת תשלום המפרט את כל פרטי התשלום לצרכן. יחד עם איתן כבל.
 • העברנו בקריאה ראשונה את חוק גבעת עמל המבטיח פתרון הוגן של דיור חלופי לתושבי השכונה שיושבו בה ע"י המדינה ולאחר שנים רבות שזכויותיהם לא הוסדרו מאויימים על ידי טייקונים בפינוי לרחוב ללא כל פיצוי.

 

 

חוקי זכויות עובדים

 

 • איסור על לקיחת ביטחונות מעובדות ועובדים – לפי החוק מעבידים שייקחו ביטחונות, צ'קים, שטרות, פקדונות מעובדיהם יהיו צפויים לעונשי מאסר וקנס. החוק חל גם על עובדי הקבלן יחד עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ'.
 • הכללת איסור על אפליה בגין נטייה מינית, הורות או הריון בשירות התעסוקה – החוק מרחיב את איסורי האפליה הקיימים בשירות התעסוקה יחד עם שדולת הנשים וחברי הכנסת נחמן שי ועפו אגבריה.
 • חוק אכיפת דיני העבודה – הצעת חוק פרטית שאומצה על ידי הממשלה והתקבלה כהצעת חוק ממשלתית. החוק כולל מגנונים אמיתיים של הגנת עובדי קבלן – אמנם בינתיים רק בתחומי ניקיון שמירה והסעדה. גלגול של הצעת חוק אחריות מזמין לזכויות עובדים של קבלן שירותים – שקבעה שהאחריות לשמירה על זכויותיהם של עובדי קבלן אינה מוטלת רק על כתפי הקבלן המעסיק אותם אלא גם על כתפי המוסד שהזמין את השירותים. הוכנה לקריאה שנייה ושלישית בשלהי הכנסת ה-17 והולידה את הצעת החוק הממשלתית.
 • חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס' 3) – מבטיח תנאי עבודה נאותים למאבטחים, ביחד עם קבוצת חברי כנסת.
 • הגנה על זכויות אמנים במוזיקה – מגדיר את הזמן המותר להתקשרות בלעדית עם אמנים בתחום המוזיקה.

 

חוקי זכויות מגדריות

 

 

 

חוקי הגנת ילדים

 

 

 

 

חוקי הגנת הסביבה והבריאות

 

 • המזהם משלם – חוק רוחבי המעדכן ומתקן את כלל החוקים הסביבתיים בישראל. החוק כולל מנגנונים מתקדמים של ענישה כלכלית – מנהלית ופלילית – נגד מזהמים. החוק מחמיר את הענישה על גורמים המזהמים ללא רישיון וקובע מנגנון גבייה גם מגורמים המזהמים בהתאם לחוק. מנגנון זה אמור לתמרץ מפעלים לעבור לטכנולוגיות נקיות יותר.
 • חוק אוויר נקי – זהו חוק שאושר לקריאה ראשונה בכנסת ה-16 וגובש מחדש בכנסת ה-17 תוך מעורבות פעילה של חבר הכנסת חנין. זהו חוק מקיף המסדיר, לראשונה בישראל, באופן כולל את שאלת פליטת המזהמים לאוויר, תוך הידוק הטבעת סביב התעשייה המזהמת.
 • חוק האכיפה הסביבתית – מקנה לפקחי המשרד להגנת הסביבה סמכויות רחבות של חיפוש וחקירה. לראשונה מכפיף את מערכות הביטחון השונות לאכיפה אזרחית.

 

 

 • חוק סמכויות פקחים ברשויות המקומיות – אכיפה סביבתית – מעניק לרשויות המקומיות סמכויות אכיפה של חוקים סביבתיים ובכך משיגה בו זמנית מטרה סביבתית חשובה (הגברת האכיפה של חוקים סביבתיים), ומטרה חברתית חשובה (הזרמת כספי קנסות ממזהמים סביבתיים הישר לקופותיהן של הרשויות שתושביהן הם הנפגעים העיקריים מן הזיהום).
 • צמצום זיהום האוויר מתחבורה (תיקון 84 לפקודת התעבורה) – החוק יוצר הסדר ברור בחלוקת הסמכויות בין הממשלה והשלטון המקומי ומסיים את המצב הקשה בו כל אחד משני הצדדים היה יכול לשתק יוזמות של הצד האחר. התיקון מחייב את הרשות המקומית לפעול להפחתת זיהום האוויר מתחבורה בכל מצב בו יש רמה גבוהה של זיהום באוויר.
 • חוק השקיפות הסביבתית – חובת דיווח על פליטת חומרים מזהמים – חוק הדורש שקיפות בכל הנוגע לפליטות של חומרים מזהמים לסביבה, מטיל על מפעלים חובות דיווח מפורטות, מקים מרשם של חומרים מזהמים שנפלטו ומחייב את פרסום הנתונים לידיעת הציבור. הניסיון מלמד שחובות דיווח סביבתיות משנות התנהגות של מפעלים מזהמים. שקיפות סביבתית היא כלי דמוקרטי ומכשיר מרכזי לגיוס הציבור לפעולה נגד זיהומים ומזהמים. התחמקות מדיווח תהיה עבירה פלילית ותגרור גם עיצומים כספיים מנהליים בשיעורים ניכרים.
 • התייעלות אנרגיה במבני ציבור – קובע מנגנון מקיף להפחתת השימושים באנרגיה במערכת הציבורית. בין היתר, כל מוסד ציבורי מחויב לתוכנית מוגדרת של הפחתה בצריכת אנרגיה. כמו כן כולל שורה של אמצעים לחיסכון באנרגיה לרבות התקנה של נורות חסכניות, החלפת ציוד חשמלי ונוהל להפעלתו החסכונית. יחד עם חברי הכנסת ניצן הורוביץ ואורית זוארץ.
 • חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור – מחייב התקנת אביזרים חוסכי מים, ובכלל זה חסכמים, בכל המבנים הציבוריים, וזאת כדי לחסוך מים. יחד עם חבר הכנסת אופיר אקוניס.
 • חוק ההגנה על חופי מפרץ אילת – החוק מחיל לראשונה את חוק שמירת הסביבה החופית, החל על חופי הים התיכון, גם על מפרץ אילת.
 • חוק ההגנה על הכנרת – חוק אשר מחיל גם על חופי הכנרת את הוראות חוק שמירת הסביבה החופית, ומקים רשות (איגוד ערים כנרת) שתפעל להגנת הכנרת וחופיה.
 • חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים – מקים רשות שתפעל לפינויים וסילוקם של מאות שדות מוקשים הפזורים בישראל. יחד עם חברי הכנסת צחי הנגבי ורוני בר-און וקבוצת ח"כים.
 • חוק איסור נהיגה בחופים – קובע איסורים ברורים והגדרות לנהיגה בחופים, מחדד את הענישה ומייצר מנגנוני אכיפה אפקטיביים ומודרניים לאיסור הנהיגה בחופים.
 • חוק הפיקדון החדש – מטיל אחריות ישירה על היצרנים על בסיס עיקרון "המזהם משלם".
 • חוק פטור מארנונה לבתי ספר שדה – מסייע למוסדות החינוכיים הסביבתיים. יחד עם חבר הכנסת זבולון אורלב.
 • מחזור פסולת אלקטרונית – חוק שהחל את דרכו בהצעות חוק פרטיות יחד עם חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בהמשך הוגשה הצעת החוק הממשלתית שאימצה את עיקרי הדפוס שהציעו. במרכז החוק העיקרון החברתי של "המזהם משלם". החוק מרחיב את עקרון אחריות היצרן לטיפול ולהפחתה של פסולת אלקטרונית שעלולה לגרום לזיהומי קרקע ומי תהום, וקובע מנגנון להסדרת האיסוף והמחזור של מכשירים שנקנו.
 • חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת)יחד עם חברי הכנסת חמד עמאר ויעל כהן-פארן.

 

חוקי הגנת בעלי-חיים

 

 • איסור ייבוא מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי שנוסו על בעלי חיים – החוק אוסר ייבוא לישראל של מוצרי קוסמטיקה ניקיון, שאינם לצורכי בריאות, וחומרי ניקוי שתהליך ייצורם היה כרוך בניסויים בבעלי חיים. יחד עם חברי הכנסת איתן כבל וניצן הורוביץ.
 • איסור עקירת ציפורני חתולים שלא למטרות רפואיות – עקירת הציפורניים עליה אוסר החוק מתבצעת לרוב עקב רצונם של בעלי חתולים להגן על הריהוט הביתי. זהו ניתוח בלתי הפיך, הגורם לכאב רב לחיה. יחד עם חבר הכנסת איתן כבל.

 

 

 

חוקי כלכלה ופיקוח ממשלתי