לאורך הדרך

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם

11.07.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

היו"ר מגלי והבה: תודה לשר חיים רמון. מכיוון שיש לנו מתנגד כאן, אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין לנמק את התנגדותו. גדעון סער (הליכוד): אבל יש הסכמה דיונית לדחות. היו"ר מגלי והבה: הוא לא מביע עמדה. דב חנין (חד"ש): אין הסכמה דיונית, חבר הכנסת סער. אין הסכמה דיונית של הממשלה. רבותי חברי הכנסת, זה […]

הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (המזהם משלם)

01.07.06 קטגוריית: ירוק, שלום ודמוקרטיה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מיכאל מלכיאור עמירה דותן משה גפני יעקב מרגי חיים אורון זבולון אורלב בנימין אלון רובי ריבלין יוסי ביילין שלי יחימוביץ גדעון סער ג'מאל זחאלקה רן כהן אריה אלדד משה שרוני איברהים צרצור מוחמד ברכה חנא סוייד עמי איילון הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (המזהם משלם) […]

הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה עונשין

הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 22 1. בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-19721, בסעיף 22, במקום "מאסר שלושה חודשים" יבוא "הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-19772". דברי – הסבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושה עבודה מקצועית בכל הקשור לאיסוף נתונים על […]

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות

27.06.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חבר הכנסת: דב חנין הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 12 1. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-19711, אחרי סעיף 12(ב) יבוא: "12(ג) לא יורשע אדם על סמך הודייה שנתקבלה לפי סעיף זה אלא אם כן יש בחומר הראיות ראייה ממקור עצמאי, שהיא […]