לאורך הדרך

אי העמדתם לדין של שוטרים עברייני תנועה והתנהגות שוטרים כלפי אזרחים

08.11.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

הצעה לסדר היו: המידע בדבר אי העמדתם לדין של שוטרים המבצעים עבירות תנועה והתנהגות שוטרים כלפי אזרחים היו"ר מגלי והבה: אנחנו עוברים להצעות לסדר אחרות. אלה שתי הצעות, מס' 1115 ו-1113. שני המציעים יציגו אותן, ואחר כך תהיה הצבעה. הראשון – חבר הכנסת דב חנין, ההצעה לסדר- המידע בדבר אי העמדתם לדין של שוטרים המבצעים […]

שאילתא: תקנות לחוק חופש המידע מידע על איכות הסביבה

01.11.06 קטגוריית: כללי

332. תקנות לחוק חופש המידע (תיקון מס' 3) (מידע על איכות הסביבה) חבר הכנסת דב חנין שאל את השר להגנת הסביבה ביום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006): ב-27 ביולי 2005, התקבל חוק חופש המידע (תיקון מס' 3) (מידע על איכות הסביבה), התשס"ה-2005 במליאת הכנסת. בסעיף 2 לחוק זה נקבע כי בתוך שישה חודשים יובאו […]

שאילתא לפרץ: כמה עולה בניית ק"מ אחד מהגדר

22.06.06 קטגוריית: כללי

ח"כ חנין בשאילתא לפרץ: כמה עולה בניית ק"מ אחד מהגדר ח"כ ד"ר דב חנין שלח שאילתא לשר הביטחון, עמיר פרץ בבקשה לברר כמה עולה בניית כל קילומטר אחד מגדר ההפרדה וכמה עולה במקביל הריסתו. ח"כ חנין שלח שאילתה זו בעקבות החלטת פרץ לבדוק מחדש את תוואי הגדר אחרי שבג"ץ הורה לשנות אותו באזור ההתנחלות צופין. […]