מבית הנשיא לאום אל פחם

11.04.06 קטגוריית: כללי

פגישת סיעת חד"ש עם הנשיא קצב הייתה ממושכת למדי. הנשיא הביע הערכה להרכבה היהודי-ערבי של הסיעה, החשוב במיוחד במציאות בה ההפרדה בין יהודים וערבים הולכת ומעמיקה. באזני העיתונאים קצב השמיע,לבקשתנו, הסתייגות ברורה מכל ניסיון לפגוע באזרחותם של הערבים בישראל. הוא הדגיש שזכויות אזרחיות אינן יכולות להיות מותנות: חובות האזרחים מתקיימות בצד הזכויות ולא יכולות להיות תנאי מוקדם להן.
אנחנו ניתחנו בפני הנשיא את המצב הפוליטי כפי שאנחנו מבינים אותו. הצענו לו ליזום פגישה עם אבו- מאזן, יו"ר הרשות הפלסטינית, כצעד לחזרה למו"מ ישראלי-פלסטיני. לשאלתו, התייחסנו למבנה החוקתי של הרשות הפלסטינית: המשטר הבסיסי שם הוא נשיאותי וסמכויותיו של הנשיא אינן נובעות מן הפרלמנט אלא מהמנדט שהוא קיבל במישרין מהמצביעים. זאת ועוד, מבחינת המשפט הבינלאומי הפומבי, השותף של ישראל למו"מ ולהסכמים הפוליטיים הוא אש"ף ולא הרשות. מוסדות אש"ף דחו, כידוע, את התכנית המדינית של ממשלת החמאס ושבו להביע מחויבותם להסדר של שתי מדינות לשני העמים. במצב זה, דווקא ההימנעות ממו"מ עם הפלסטינים היא כניעה לסדר היום הפוליטי של חמאס.
שוחחנו עם הנשיא על הנסיונות לגבש חוקה והבענו דאגה מהטיוטות המוצעות. הבענו התנגדות חריפה לשינוי שיטת הבחירות ולהעלאת אחוז החסימה, מהלכים שיפגעו בפלורליזם הפוליטי ובכוחות מיעוט בחברה הישראלית.
במהלך השיחה העלנו גם את השאלות החברתיות ודרשנו שינוי מהותי במדיניות הכלכלית. התייחסנו לסוגיות של אי צדק סביבתי וציינו את התעניינותו של הנשיא בסוגיות אלה. הבענו דאגה מהעמקת קשרי ההון והשלטון ומהשלכותיכם הקשות בתחומים החברתיים והסביבתיים.
אסון "הצונאמי היבשתי" באום-אל-פחם בשבוע שעבר המחיש את הקשר בין המישורים השונים. כזכור, שבר ענן גרם להצפות קשות בישובי ואדי ערה ולטביעתה של אשה צעירה שנסחפה בשטפון. שבר ענן כזה איננו אופייני לתחילת אפריל. "השתגעותו של מזג האוויר" היא מאפיין בולט של משבר האקלים (התחממות האטמוספירה), תחום שעסקתי בו רבות באקדמיה ובתנועה הסביבתית. זוהי תופעה גלובלית שיש לה ביטויים לוקאליים. בביקורי באום-אל פחם, מוסמוס ומושירפה, בהמשך השבוע, ראיתי שוב את התמונה המוכרת של אי הצדק הסביבתי: כולם נפגעים אבל יש כאלה שנפגעים יותר. וגם כאן נפגעו יותר הכפרים שמערכות התשתית שלהם לקויות. תשתית ראויה הייתה יכולה לצמצם במידה ניכרת את היקף פגיעתם של נחשולי המים והבוץ.
פנינו לממלא מקום ראש הממשלה בתביעה להכריז על השטפונות כאסון טבע (הכרזה שמשמעותה היא לקיחת אחריות מצד הממשלה לשיפוי הנפגעים). לצערנו, לא נענינו עד רגע כתיבת דברים אלה.