מרחב השינוי בחברה שלנו גדול יותר ממה שאנחנו נוטים לחשוב. כדי לממש אותו, צריך לצאת מהקופסא. לדעת לתרגם את הערכים הסוציאליסטיים והסביבתיים לתשובות ברורות לבעיות היומיום. ליצור שותפות יהודית-ערבית אמיתית במאבק למען שוויון ושלום. יחד נוכל לעשות כאן מקום לכולנו.

  • פייסבוק

  • טוויטר

  • וידאו