התקציב

07.05.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

אדוני היושב-ראש, התקציב המוצע לאישורנו היום הוכן על-ידי ביבי נתניהו ומבטא את מדיניותו. לכן ראוי היה שהליכוד יתמוך בתקציב, אבל ראוי היה שהרבה חברי כנסת אחרים שתומכים היום בתקציב ונבחרו לכנסת על בסיס אג'נדה הפוך, יתנגדו לו.

ואל תספרו לי, בבקשה, על שינויים חברתיים שנעשו, כאשר מדובר במיליארד שקל אחד מתוך סכום כולל של 271 מיליארד. סדרי העדיפויות נותרו זהים, קו המדיניות הכלכלי לא עבר שום שינוי, והוא עומד כמו קודם על שתי רגליים. הרגל האחת היא הקטנת ההוצאות החברתיות, הרגל השנייה – הפחתת המסים לעשירים.

אדבר בשתי הרגליים האלה אחת לאחת. מאז 2001 הוצאות הממשלה קוצצו בסכום מצטבר של 65 מיליארד ש"ח. קיצוצים אלה פגעו בשירותי החינוך, הבריאות והרווחה. כך נוצר המצב, שמי שחפץ בשירותים איכותיים, צריך להוסיף מכיסו. וכידוע לכולנו, רוב הישראלים אינם יכולים לעמוד בכך.

אדוני היושב-ראש, במשרד החינוך תקציב שעות התקן של שעות ההוראה לשנת 2006 קטן מזה של 2001 ב-18% בחישוב לתלמיד. תקציב משרד הבריאות, ללא תקציב סל הבריאות של קופות-החולים, קטן בחישוב לנפש ב-16%. כיוון שלא מעדכנים את עלות סל הבריאות בגין גידול האוכלוסייה והזדקנותה ובגין העלייה במדד תשומות הבריאות, נוצר מחסור של כ-17% במימון סל הבריאות. בכסף מדובר במחסור של כ-3.5 מיליארדי ש"ח. אם נוסיף לכך את הצורך בתרופות ובטכנולוגיות חדשות, נמצא מחסור נוסף של 10% במימון הסל, כלומר, עוד כ-2.1 מיליארדי ש"ח. בסך הכול, אדוני השר, מדובר במחסור של כ-5.5 מיליארדי ש"ח לסל הבריאות. זו הסיבה שאנחנו נתקלנו לאחרונה במחאה כל כך קשה גם של חולים וגם של הציבור. המחאה הזאת קיבלה "אקמול", אבל ממש לא טיפול שורש.

בתחום הרווחה אני רוצה להזכיר את הקיצוץ הנמשך בתקציבי ההכשרה המקצועית, אותם תקציבים שנועדו לסייע למובטלים למצוא את מקומם מחדש בשוק העבודה. במקום הכשרה מקצועית ויצירת מקומות עבודה, פותחה תוכנית ויסקונסין של מלחמה במובטלים ובמקבלי הקצבאות.

התקציב ממשיך להפלות את אזרחי ישראל הערבים. אפילו החלטות ממשלה על טיפול בתחום הזה אינן מקודמות ואינן מתוקצבות. התקציב ממשיך את ההזנחה הסביבתית. אדוני היושב-ראש, תקציב המשרד לאיכות הסביבה הוא 0.06%, פחות מעשירית האחוז. הוא לא מאפשר להגן על בריאות הציבור מפני המזהמים, הוא לא מאפשר להתמודד עם ההרס הסביבתי שסביבנו.

אדוני היושב-ראש, יש כסף. יש עודפים בתקציב. ממשיכים בהטבות למיליארדרים ולמיליונרים. הטבות המס לעשירים מתרחבות. הטבות המס יעשירו, לפי נתונים של משרד האוצר, עד שנת 2010 את העשירון העליון ב-3.8 מיליארדי ש"ח. גם מס החברות הולך ומצטמצם עד לשיעור של 25%. זה קפיטליזם אכזרי, העשירים טובעים בשפע, העניים טובעים בבוץ. כך בדיוק נראה קפיטליזם חזירי, אבל הפעם הוא נעשה בחותמת כשרות, לצערי, של סיעת העבודה וסיעת הגמלאים.

אנחנו הצענו, כבר בתקציב 2006, ליצור סל חירום חברתי של 10 מיליארדי ש"ח, שאותו אפשר לממן מקיצוץ תקציב הביטחון ומבלימת הפחתת המסים לעשירים, ולהקצות אותו לחמישה יעדים אלה: שדרוג משמעותי של מערכת החינוך, תוכנית לקידום ערי הפיתוח והשכונות, תוכנית אמיתית לשוויון האוכלוסייה הערבית, העלאה אמיתית של שכר המינימום ותוכנית להגנה על בריאות הציבור – הרחבת שירותי הבריאות הציבורית והמאבק בזיהומים הסביבתיים.

אבל, רבותי חברי הכנסת, המסמך האמיתי שעליו היינו צריכים לדבר איננו ספר התקציב, אלא הדוח הכספי של מדינת ישראל לשנת 2005, שהחשב הכללי, ירון זליכה, פרסם ב-30 באפריל. הדוח הזה ערוך לפי כללי החשבונאות המקובלים, והוא מראה לנו: 1. משרד האוצר מטעה את הכנסת באופן שיטתי בעת אישור הצעת התקציב השנתית, בכך שהוא איננו כולל את העודפים העוברים משנה לשנה בהצעת התקציב; 2. האוצר משתמש בעודפים מול משרדי הממשלה, ונוהג להעביר את העודפים האלה לשימוש המשרדים בחודש דצמבר. בכך נמנע ממשרדי הממשלה לעשות שימוש בכסף, והאוצר בעצם מבצע על דעתו בלבד קיצוץ דה-פקטו בתקציב. כך אגף התקציבים מסרס לא רק את הכנסת, אלא גם את משרדי הממשלה. אלה דברים שצריך לשנות. תודה רבה.