נאום בכנסת על תוכנית ויסקונסין

16.05.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, בדרך כלל הכנסת עוסקת בצעקה על דברים לאחר מעשה. אני רוצה להקדים הפעם אזהרה לפני מעשה. אנחנו שומעים בעיתונים הדלפות על צוות במשרד התמ"ת ששוקד על תוכנית להרחבת תוכנית ויסקונסין.

תוכנית ויסקונסין, שהתחילה כניסוי, היא ניסוי שכשל, וכשל בגדול. אני יודע שבכנסת הזאת שותפים לדעה הזאת חברים מכל קצוות הבית. אני הזהרתי את שר התמ"ת שמכינים לו את מחטף הלחם השני בדמות הרחבת תוכנית ויסקונסין.

אני חושב שזו ההזדמנות לבית הזה להביע את התנגדותו להרחבתה של תוכנית שפוגעת קשות במובטלים, בנשים, במקבלי קצבאות הבטחת הכנסה, וזה הזמן לומר לשר התמ"ת שהגיע סופו של הניסוי הזה, ואנחנו מסכמים אותו בכישלון, ומסכמים אותו כמה שיותר מוקדם. תודה רבה.

(נאום בן דקה בפתיחת ישיבת הכנסת 16.5.2006)