על הפרדת התרבות מהחינוך

08.05.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

היו"ר דוד טל:

תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה אדוני. חבר הכנסת חנין יש לך חמש דקות ואם תרצה לגלוש ליותר, אני אאפשר לך.

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, השאלה העומדת בפנינו היא שאלה יותר רצינית מאשר טכנית וחברי לסיעה, הד"ר חנא סוויד, כבר הקדים ותאר את הכשל המהותי שיש בסגנון הזה, לפיו מעבירים סמכויות ממשרד למשרד כדי למלא הסכמים קואליציוניים ולחלק תפקידים בין שרים בממשלה. זאת שיטה לא נכונה, לא ראויה, לא עניינית ולא ייתכן שהכנסת מפעם לפעם תשנה את דמותם של משרדי הממשלה לפי הצרכים הקואליציוניים. זה לא רציני ולא מכובד שבעוד כמה חודשים, עם התהפוכה הבאה בדמותה של הממשלה, נצטרך להתכנס שוב, להחזיר תחומים או להעביר אותם למשרד שלישי, רביעי או חמישי. לכן יש טעם לכך שחברי הכנסת יתנגדו למהלך כזה. הכנסת צריכה לעודד את הממשלה לנהוג כראוי ולנהל את עצמה בצורה נכונה וראויה.

היו"ר דוד טל:

סליחה, חבר הכנסת דב חנין, היות ואני מאפשר לך לדבר יותר, אני רוצה לשאול שאלה: אדוני סבור שהמבנה הארגוני של משרדי הממשלה היום הוא אופטימלי? הוא הטוב ביותר שיכול להיות?

דב חנין (חד"ש):

בהחלט לא. אני בהחלט ער לשאלתו של אדוני.

מוחמד ברכה (חד"ש):

מדינה מתוקנת ומתקדמת ראוי שיהיה בה משרד נפרד לתרבות, לספורט ולמדע, אבל זה לא משרד לתרבות ולספורט אלא זה משרד לאיש, לחבר הממשלה.

דב חנין (חד"ש):

כמו שאומר חברי, חבר הכנסת ברכה, החשיבה צריכה להיות חשיבה לפי קריטריונים. החשיבה צריכה להיות חשיבה לטווח ארוך. אלה לא צריכים להיות נושאים שהם תשובה לבעיות קואליציוניות אלא תשובה לצרכים הענייניים של ניהול הממשלה ושל עבודת הממשלה ועבודת שריה. בהחלט ייתכן שיש טעם בשני משרדים, אם כי בין שני הנושאים האלה יש קשר הדוק. בין חינוך ותרבות יש קשר הדוק כמו שאדגים מייד בנושא שעומד היום על סדר יומנו, נושא שמחייב התמודדות גם בתחום החינוך וגם בתחום התרבות.

אדוני היושב ראש, היום בבוקר התפרסמו הנתונים של הסקר ולפיו 62% מהישראלים תומכים בעידוד הגירה של אזרחי ישראל ערבים החוצה מישראל. הגזענות היא אחת הבעיות הקשות של החברה הישראלית. היא לא מתחילה במערכת החינוך, היא מתחילה בתרבות הפוליטית שלנו, גם בדברים שנאמרים, לצערי, מידי פעם פה, אצלנו במליאת הכנסת, אבל בוודאי גם למערכת החינוך וגם למערכת התרבות במדינת ישראל יש אחריות בתחום הזה. האחריות היא אחריות קשה וכבדה. לא ייתכן שמערכת החינוך בישראל לא מצליחה לאורך שנים להעביר לנערים ולילדים הישראלים מסרים מחודדים ותקיפים של דה-לגיטימציה מוחלטת לגזענות. לא ייתכן שמערכת התרבות בישראל, כולל אמצעי התקשורת ועוד רשימה ארוכה מאד של מוסדות תרבות שעוברים עכשיו לאחריותו של שר המדע, התרבות והספורט, לא ינצלו את כל האנרגיה והכוחות שיש להם כדי להיאבק באופן נחרץ בהתפשטות הגזענות בחברה הישראלית.

הבוקר פניתי לשרת החינוך, לפרופסור יולי תמיר, והצעתי לה להכריז על שנת 2007 כעל שנת המאבק בגזענות בחברה הישראלית. נראה לי שזו כפפה שראוי להרים אותה, וראוי להרים אותה מוקדם, כתגובה מיידית על הסקר המזעזע של הבוקר. ראוי להשלים את זה גם במהלכים בתחום התרבות. ראוי להשלים את זה גם בפעולה נחרצת בכל מוסדות התרבות הישראלים, שתעביר את אותו מסר, של התנגדות לגזענות והתנערות ממנה.

אני רוצה בהקשר זה להעיר הערה נוספת על, על תחומי התרבות שעוברים לאחריותו של השר החדש.

מוחמד ברכה (חד"ש):

– – גם מגרשי הספורט – – –

דב חנין (חד"ש):

אכן כך, אכן כך. מגרשי הספורט הפכו, לצערי הרב, לחממה של תופעות גזעניות בוטות במיוחד, וישראל זוכה לציונים נמוכים במיוחד – או אם תרצו, לצערנו, גבוהים במיוחד – במדדי הגזענות במגרשי הספורט בישראל. גם זו תופעה שיצטרך להתמודד אתה השר החדש.

הערה נוספת בהקשר הזה: החברה הישראלית היא חברה שכוללת, לשמחתנו, מגוון של קהילות, מגוון של ציבורים, שני עמים, תרבויות שונות, דתות שונות, וראוי היה ששר התרבות, המדע והספורט החדש ייקח לתשומת לבו את העובדה, שזו אכן חברה פלורליסטית, חברה רב תרבותית, וטוב שכך. ושבתחומי אחריותו יקדם, לא רק את התרבות ואת הביטויים שלה בציבור היהודי, אלא יקדם גם את התרבות של המיעוט הלאומי הערבי של אזרחי מדינת ישראל. אני מאד מתרשם כשאני קורא את רשימת המוסדות הארוכה שמועברת לתחומי סמכותו של השר החדש, אבל אני מאד מצטער על כך שבכל הרשימה הארוכה הזאת אין רשות אחת, אין מוסד אחד, שתפקידו הוא לקדם את התרבות של המיעוט הערבי בחברה הישראלית. או את התרבויות השונות שנמצאות בתוך המיעוט הערבי בחברה הישראלית. אני חושב שזו אחת ממשימותיו הדחופות של השר החדש, להפגין שאנחנו ערים לכך שהחברה הזו היא חברה פלורליסטית ויש מקום – – –

היו"ר דוד טל:

חבר הכנסת מרציאנו, אני מאחל לאדוני בקדנציה הבאה לחבוש את הספסלים הללו, אבל פשוט לא מקובל – אבל אתה יכול להיות לצד השר. זה בסדר.

דב חנין (חד"ש):

ואני מייחל לכך שתחום התרבות בחברה הישראלית יהיה פלורליסטי כמו שהוא צריך להיות.

במובן הזה, כפי שאתה רואה, אדוני היושב ראש, יש קשר בין שני התחומים, בין החינוך לבין התרבות. הקשר הזה יכול להיות מטופל גם בשני משרדים נפרדים. אבל, לשני המשרדים האלה צריכה להיות משותפת תפיסה ערכית אחת. מה אנחנו צריכים לעשות היום בחברה הישראלית. אני נתתי דוגמה אחת, יש גם דוגמאות נוספות – –

היו"ר דוד טל:

תודה.

דב חנין (חד"ש):

של תחומים שצריכים טיפול שורש, גם בתחום התרבות וגם בתחום החינוך. תודה רבה לך.

היו"ר דוד טל:

חן חן, חבר הכנסת חנין.

חבר הכנסת גדעון סער, במסגרת חמש דקות.

יושב ראש האופוזיציה, בבקשה. סליחה, יושב ראש הסיעה.