אי-אמון

19.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, גבירותיי ורבותיי חברי הכנסת, אנו הצענו אי-אמון בממשלה בשל העמקת סחרור הדמים בדרום, וכיוון שהיתה לי הזכות לנמק את אי-האמון הזה, אני לא מתכוון לעסוק בנושא הזה כרגע, אלא להתייחס לעמדתנו להצעות אי-האמון האחרות שמונחות בפני הכנסת.

הממשלה הזאת אכן ראויה לאי-אמון מטעם הכנסת. נתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה שמתפרסמים השבוע, חוזרים ומלמדים אותנו על העמקת העוני והתרחבותו בחברה הישראלית. ישראל הופכת להיות מובילה בעולם המערבי גם בשיעורו של העוני וגם במידת העומק שלו בחברה. זוהי מגמה שהלכה והחריפה בשנים האחרונות, שנים שבהן נוהלה מדיניות כלכלית-חברתית אכזרית ביותר שפגעה קשות בעניים, פגעה בשכבות הביניים, ודרדרה יותר ויותר אנשים למטה, אל מתחת לקו העוני. מהמדיניות הזאת היו גם כאלה שהרוויחו. המדיניות הזאת פעלה היטב לטובת העשירים, והיא ממשיכה לפעול לטובת העשירים גם היום.

אני רוצה להתייחס בכמה מילים לנתונים הקשים של העוני במגזר הערבי; אנו רואים, למשל, תמונה מזעזעת שבה תמותת התינוקות במגזר הערבי היא פי שניים מאשר במגזר היהודי.

כל ילד ערבי שני בישראל חי מתחת לקו העוני. אני מכיר את הטענה שאומרת שבמגזר הערבי, עניים יותר כיוון שנשים שם לא יוצאות לעבודה, אבל נתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה מראים לנו שגם הטענה הזאת איננה נכונה כיוון שערבים משתכרים פחות בכל מקומות העבודה. בכל רמות התעסוקה שיש לערבים, הם משתכרים פחות מאשר מקביליהם היהודים.

אמרו לנו לפני שלושה שבועות, כשניהלנו כאן את דיוני התקציב – – –

היו"ר דליה איציק:

חבר הכנסת דב חנין. חברי השרים, חברי חברי הכנסת, נא לתפוס מקומותיכם, אנחנו עוברים עוד מעט להצבעה. חברי השרים. השר איתן. סדרנים, נא לעזור לי. אני מבקשת, חבר הכנסת וקנין. בבקשה.

דב חנין (חד"ש):

נאמר לנו רק לפני שלושה שבועות: תמתינו לתקציב הבא. ואנחנו אמרנו: מה שממשלה לא עושה בימיה הראשונים בתחום השינוי החברתי – היא כנראה לא תעשה בכלל. אבל המתנו, וראינו.

היום שמענו בתקשורת על ההחלטות העקרוניות שהתקבלו לגבי התקציב הבא, התקציב של השנה הבאה, ואני רוצה לשתף אתכם – רבותי השרים שיושבים ליד שולחן הממשלה – שלמעשה, ההחלטות העקרוניות כבר נגמרו היום. אני מבין שנקבעה מסגרת הגירעון, בעצם נקבעה גם מסגרת התקציב, ולמעשה נותרו רק הפרטים הקטנים. נותר לשאול האם מקצצים שוב לאלמנות, או שלוקחים שוב מהזקנים, אבל בגדול, ההחלטות שהתקבלו היום הן החלטות שמראות שהממשלה הנוכחית ממשיכה באותו קו חברתי-כלכלי של הממשלה הקודמת, באותו קו חברתי-כלכלי שאזרחי ישראל דחו אותו בבחירות.

לכן, הממשלה הזאת, גבירותי ורבותי חברי הכנסת, וחברותיה, ראויה לאי-אמון. תודה רבה.