הצעת חוק יסוד: הכנסת תיקון – מניעת השתתפות רשימה המסיתה להעברה או לגירוש של בני מיעוט לאומי מתוך שטח ריבונותה של מדינת ישראל

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – מניעת השתתפות רשימה המסיתה להעברה או לגירוש של בני מיעוט לאומי מתוך שטח ריבונותה של מדינת ישראל), התשס"ו-2006

תיקון סעיף 7א

1. בחוק יסוד: הכנסת, בסעיף 7א, בפסקה (3), אחרי המילה "לגזענות" יבוא "ולהעברה או לגירוש של בני מיעוט לאומי" מתוך שטח הנמצא בתחומי ישראל בקווי שביתת הנשק שהיו קיימים ב- 4 ביוני 1967.

דברי – הסבר

מוצע לכלול בהגדרת הרשימות האסורות לרוץ לכנסת גם מי שקורא לטרנספר, כלומר, להעברה או לגירוש של בני מיעוט לאומי מתוך שטחים הנמצאים בתחומי ישראל בקווי שביתת הנשק שהיו קיימים ב- 4 ביוני 1967.
הצעת חוק דומה בעיקרה של חבר הכנסת עסאם מח'ול וקבוצת חברי  כנסת הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה, ומספרה פ/3859.
הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 120