הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה ראשות המחלקה לחקירת שוטרים

27.06.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (ראשות המחלקה לחקירת שוטרים), התשס"ו- 2006

תיקון סעיף 49ט

1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-19711, בסעיף 49ט, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) בראש המחלקה יעמוד שופט בדימוס."

דברי – הסבר

נוכח הביקורת המתחזקת בדבר חוסר יכולתה של המחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש) במשרד המשטרה לחשוף את האמת ולהביא שוטרים שעברו על החוק ובעיקר בשל התבססותה על חוקרים הקשורים בדרך זו או אחרת למשטרה, מוצע למנות לראשות מח"ש שופט בדימוס.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ע"י חבר הכנסת עיסאם מחול ומספרה: 3462