הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (ביטול הפקודה)

27.06.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה, תקשורת

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (ביטול הפקודה), התשס"ו-2006

ביטול פקודת העתונות

1. פקודת העתונות – בטלה.

דברי – הסבר

פקודת העתונות היא חוק מנדטורי אשר נועד לדכא את העתונות, ולכן מקומו לא יכירנו במדינה דמוקרטית. מוצע בזאת לבטל את הפקודה.

הצעת חוק זהה של חברת הכנסת תמר גוז'נסקי וקבוצת חברי כנסת הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/3213.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 841