הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה

27.06.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראות בנוגע להסעת ילדים באוטובוס), התשס"ו-2006

הוספת סעיף 2א1. בפקודת התעבורה1, אחרי סעיף 2 יבוא:

הסעת ילדים באוטובוס

  1. לא ינתן רשיון רכב ולא יחודש רשיון רכב לאוטובוס המסיע ילדים, אלא אם כן הותקנו בו חגורות בטיחות על כל אחד מהמושבים בו.
  2. נהג אוטובוס המסיע ילדים יוודא שהילדים חגורים בחגורות הבטיחות בתחילת כל נסיעה ובמהלכה.
  3. בכל מושב באוטובוס לא ישב יותר מילד אחד כשהוא חגור כאמור בסעיף קטן (ב).

דברי – הסבר

תאונות דרכים בישראל נתפשות תמיד כמשהו שבין מכת מדינה למכה משמים. מדי שנה נהרגים בכבישי ישראל יותר מ-500 איש ונפצעים יותר מ-40 אלף.

במהלך השנים נפגעו בתאונות הדרכים בארץ יותר בני אדם מאשר במלחמות ישראל ובפיגועים.

הצעת החוק באה לתת מענה לבטיחות ילדים הנוסעים באוטובוסים וזאת לאור התאונה המחרידה שבה נהרגו שלושה ילדים בהתהפכות אוטובוס במרכז הארץ. לאחר התאונה התברר כי במהלך הנסיעה היו ליקויי בטיחות אשר הובילו בין השאר לחומרת האסון. הילדים לא היו חגורים ובנוסף, על כל ספסל המיועד לשני יושבים הושבו שלושה ילדים.

מוצע לעגן בחוק את חובת חגירת חגורת בטיחות באוטובוס המסיע ילדים והושבת כל ילד במושב נפרד.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עזרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז ומספרה פ/2529.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 3751