הצעת חוק מרשם האוכלוסין

12.06.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

היו"ר גדעון סער:

אדוני, אם אתם מגיעים להסכם, אנא תודיעו שהגעתם להסכם. ברגע זה אני נמצא כאן ואינני יודע מה החלטתם ומה לא החלטתם. לעניין זה גם מעל הדוכן הזה אני כפוף להנחיותיך כאשר אני כאן. אם הגיעו להבנה, יודיעו לנו. חבר הכנסת חנין, בבקשה.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, גברותי ורבותי חברי הכנסת, אני ממש לא מתכוון לדבר על עזה וגם לא על שכר המינימום, אלא על החוק שמבקשים את החלת הרציפות עליו, והוא חוק רע. אני מציע לכל חברי הכנסת לקרוא היטב את החוק הזה ולהבין למה זה חוק רע.

אנחנו מדברים על תיקון מס' 9 לחוק מרשם האוכלוסין. החוק הזה הוא רע מכמה סיבות: סיבה ראשונה – זו חקיקת עוקפת בג"ץ. אנחנו מדברים על פסק-דין של בג"ץ 8070/98, האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הפנים. זה אותו פסק-דין שבעצם החקיקה שמונחת בפנינו מבקשת לעקוף אותו. וכיוון שאני חושב שחקיקה עוקפת בג"ץ היא תמיד תקדים רע אני מציע לכל חברי הכנסת, גם לחברי הקואליציה שבהם, לא לתמוך בהצעה להחיל דין רציפות, אלא להתחיל את הדרך מהתחלה, כיוון שהחוק הזה איננו חוק ראוי.

מה החוק הזה בעצם עושה? החוק הזה מאפשר לגופים, כולל גופים פרטיים, לקבל פרטים של רישום שמתנהל על-פי דין בישראל. למשל, לקבל רישום של פרטים שמתנהלים על-ידי שר הפנים. זה מאפשר למשל לבנקים לקבל רישום של פרטים של אזרחים שנמצאים במאגרים ממשלתיים.

היו"ר גדעון סער:

חבר הכנסת אלסאנע אתה כל הזמן מצביע באופן שמעורר את תשומת לבי.

טלב אלסאנע (רע"ם-תע"ל):

אני קורא לסדרן שלא שם לב.

זבולון אורלב (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

– – –

היו"ר גדעון סער:

בוודאי. אלא אם כן יהיה כאן שר המשפטים ויבקש להגיב.

דב חנין (חד"ש):

רבותי, אנחנו מדברים על חוק שמאפשר למסור פרטים של אזרחים במדינת ישראל, פרטים שנמצאים ברישומים ממשלתיים, לידי גופים שונים, בין היתר לבנקים. זו פגיעה בפרטיות. ההוראות שבחוק הן צינור רחב ופתוח, לחלוטין בלתי מוגדר מבחינת היקף המסירה של הפרטים, מבחינת ההגדרה של מי הם הגופים שיכולים לקבל את המידע הזה מרשויות המדינה.

לכן החוק הזה הוא חוק רע. הממשלה שגתה בכך שהיא מבקשת להחיל עליו דין רציפות. אני מציע לכם, לכל חברי הכנסת, להצביע נגד החלת דין רציפות על החוק הזה, כדי שנוכל לעסוק בשאלה הזו מלכתחילה בצורה רצינית וראויה יותר. תודה רבה.

היו"ר גדעון סער:

תודה לחבר הכנסת חנין שסיים אפילו לפני תום הזמן. מאחר ששר המשפטים איננו כאן כדי להשיב, אנחנו עוברים להצבעה.

חבר הכנסת ריבלין האם הגעתם להסכמה?