הצעת חוק נישואין וגירושין

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק נישואין וגירושין, התשס"ו-2006

נישואין

1.נישואין בישראל יערכו באחד משני טקסים אלה לפי בחירתם של בני הזוג הנישאים;

  • בטקס דתי על פי הדין האישי החל על בני הזוג הנישאים;
  • בטקס אזרחי אשר יערוך שופט או רשם בית משפט לענייני משפחה, ששר המשפטים מינה אותו להיות רשם נישואין.

גירושין

2.גירושין בישראל יערכו באחד משני האופנים

  • בטקס דתי על פי הדין האישי החל על המבקשים להתגרש;
  • באמצעות פנייה של שני בני הזוג או אחד מהם לבית המשפט לענייני משפחה.

סמכות ייחודית לגירושין

3.הסמכות הייחודית להתיר נישואין שנערכו בטקס דתי נתונה לבית הדין שעל פיו נערכו הנישואין.

עלות גירושין בטקס אזרחי

4.בית המשפט לענייני משפחה יאשר את הגירושין, אם שני בני הזוג מסכימים להם, או אם ראה בית המשפט כי אין אפשרות שבני הזוג יקיימו יחד אורח חיים תקין.

ביצוע ותקנות

5.שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות הנוגעות לדרכי ניהול הטקס האזרחי של נישואין ושל גירושין אותן יתקין באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

דברי-הסבר

סעיף ט"ז בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם קובע:

כל איש ואשה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה ללא כל הגבלה, מטעמי גזע, אזרחות או דת. הם זכאים לזכות שווה במעשה הנישואין, בתקופת הנישואין ובעת ביטולם".

במדינת ישראל, זכות בסיסית כזו אינה קיימת. לכן מוצע להנהיג, בצד הנישואין והגירושין הדתיים, גם נישואין וגירושין אזרחיים, ולהעניק את הסמכות לעריכתם לבית המשפט לענייני משפחה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר גוז'נסקי ומספרה פ/120, חבר הכנסת אברהם פורז ומספרן פ/514 ו-פ/2125 וחבר הכנסת אופיר פינס-פז ומספרה פ/3791.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 468