הצעת חוק סגירת הכור האטומי בדימונה

28.06.06 קטגוריית: ירוק, שלום ודמוקרטיה

הכנסת השש-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק סגירת הכור האטומי בדימונה, התשס"ו- 2006

סגירת הכור

הכור הגרעיני בדימונה ייסגר.

ביצוע

ראש הממשלה ממונה על ביצועו של חוק זה לרבות הצעת תכנית סגירה עם לוח זמנים מפורט לביצוע.

דברי – הסבר

על פי המידע והמחקרים שהצטברו עד כה, תוחלת החיים של כורים גרעיניים הם כ-40 שנה.

החומרים הרדיואקטיבים הופכים לסכנה סביבתית המאיימת על האזור, וזאת עקב שכיחות התקלות הגוברות. דבר זה גורם לפגיעה פיזית בעובדי הכור. מעטפת הסודיות שאפפה עד עתה את הכור, מנעה פיקוח חוץ ממשלתי ומנעה מהציבור ומהכנסת להעריך ולאמוד את הסכנות האמיתיות.

לאחרונה נחשפו חלק מהמקרים המאששים את החששות שהכור מהווה סכנה לעובדיו. כמו כן התפרסמו נתונים בתקשורת  הבינלאומית, המראים כי הכור מהווה סכנה לאיזור.

על כן מוצע בהצעת חוק זו לסגור את הכור בדימונה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה פ/827, והוסרה מסדר יומה של הכנסת ביום כ"ד באדר התשס"ד  (17 במרץ 2004).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה פ/2585