להוריד את המע"מ על מוצרי יסוד

26.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת וחברותיה, במהלך שאדוני השר אתה מציע לנו היום, אני חושב שאנחנו נתמוך נקודתית. כי הורדת נטל המס על המלכ"רים הוא מהלך נכון וחשוב, והוא בסך הכול משרת מגמה חיובית של עידוד הפעילות בחברה האזרחית באוכלוסייה ובציבור הישראלי. כמי שבא מהמגזר הזה של פעילות החברה האזרחית, במקרה שלי מהתנועה הסביבתית, אני יודע עד כמה נטל המס על מלכ"רים לפעמים מקשה על הפעילות, במיוחד בארגונים שהיקף הפעילות הכספי שלהם איננו גבוה. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לדבר על המהלך הרחב יותר, שכפי שאמרת בצדק, אדוני השר, המהלך הזה הוא חלק ממנו, ועל המהלך הרחב, בכל הכבוד, אני מבקש לחלוק.

המהלך המהיר שאתה הובלת, אדוני השר, של הורדת המע"מ, במידה רבה קובע עובדות במהירות לקראת דיוני התקציב הבא. המהלך הזה מכוון בעצם להפחית את הכנסות המדינה, ובהמשך לכך כמובן גם להפחית את הוצאותיה של המדינה.

כיוון שאני מאלה שסבורים שמדינת ישראל במצב הנוכחי צריכה להוציא הרבה יותר בנושאים חברתיים, נושאים של חינוך, של בריאות, של רווחה, של עזרה לציבורים החלשים בחברה הישראלית, אני מאוד מודאג ממהלכים שפוגעים בהיקף הכנסות המדינה, ואני חושב שמהלכים כאלה אינם נכונים במצב שבו אנחנו נתונים. מעבר לכך, אני חושב שגם בנושא המע"מ הגיע הזמן אצלנו, והדברים נאמרו קודם לכן מפי חברי חבר הכנסת אורלב, לחשוב על רעיון של מס ערך מוסף דיפרנציאלי. דוגמה שאני מכיר אותה היטב מאירופה היא הדוגמה של הפטור ממע"מ על ספרים. אנחנו רואים את עצמנו כעם הספר, אבל אצלנו עדיין ספרים עולים גם במע"מ, וזה דבר שראוי היה לבטל אותו, בהזדמנות זו שמצמצמים את היקפו של המע"מ. ניתן לבטל את המע"מ את המים, ניתן לצמצם מאוד את המע"מ על מוצרים יסוד. אפשר וחשוב לבטל את המע"מ על תחבורה ציבורית. אני יודע, אדוני השר, שאתה תומך בסבסוד של התחבורה הציבורית, וזו עמדה מאוד חשובה וראויה, שאני מקווה שתוכל להתבטא בעשייה ובהחלטות מעשיות שתתקבלנה. אני חושב שזאת בהחלט בשורה להרבה מאוד אנשים בישראל שהם תלויים בתחבורה ציבורית לתנועה. אבל אחד הצעדים המהירים שניתן היה לבצע כדי להקטין את נטל ההוצאות של התחבורה הציבורית הוא לבטל את המע"מ, או לפחות לצמצמו במידה ניכרת.

לכן אני מבקש ממך, אדוני השר, לקחת בחשבון את השיקולים האלה, הנוספים, כאשר אנחנו נמצאים בתהליכים שהם תהליכי התחלת העבודה על התקציב לשנה הבאה. אם לוקחים אותם בחשבון כפי שצריך, אני חושב שצריך לקבל החלטות בכיוון שונה. תודה.