19.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב ראש, אדוני השר, רבותיי וגבירותיי חברי הכנסת. בחוק שנמצא בפנינו הושקעה אכן עבודה רבה ובסך הכל זה חוק חשוב אבל הוא מעורר שאלות רציניות שעל כמה מהן ברצוני להתייחס בקצרה. קודם כל אין ספק שהמצב הקיים היום בתחום מדיניות הענישה בישראל איננו ראוי. השר הזכיר ובצדק את הפערים הבלתי סבירים שקיימים היום בין רמות ענישה בתחומים שונים ובין רמות ענישה לגבי אותם תחומים עצמם כאשר מדובר בשופטים שונים, וחמור מכל, הפערים הגדולים שקיימים ברמת הענישה בין נאשמים ששייכים לקבוצות שונות בחברה הישראלית. בולט וצורם במיוחד הפער המתמשך ברמת הענישה בין נאשמים יהודים וערבים, זה פער כואב שצריך לשים לו קץ. הוזכרו כאן המחקרים של רטנר ופישמן, ישנם מחקרים נוספים שמצביעים על כך שאנחנו לא מצליחים לבער ממערכת המשפט שלנו את הנורמה הכפולה שמתייחסת לערבים לעומת יהודים. מבחינה זו אין ספק שבהצעת החוק שנמצאת בפנינו היום יש צעד משמעותי להתגברות, כך אני מקווה, על הבעיה הקשה הזו. יחד עם זאת יש בחוק הזה מורכבות רבה. בסופו של דבר מידת הצדק היא מידה אישית ולא יכולה להיות אמה אחידה לענישה. לכן החוק ראוי לדיון מאוד קפדני וזהיר כשהוא עובר לדיון בוועדת החוקה.

אני רוצה להעיר על עניין אחד שלי נראה קשה וצורם במיוחד והוא נוגע להחלטה שמנויה בחוק לגבי שיקול הענישה המרכזי. אדוני היושב ראש, ועדת החוקה, פרופ' בן ששון, הערה אחת אני רוצה שגם אתה תשמע, נוגעת להצעה שמוצעת לנו במסגרת שיקולי הענישה והיא נמצאת בסעיף 40 ב' רבתי להצעה שבפנינו היום, והיא ההצעה להפוך את עיקרון הגמול לעיקרון הענישה המרכזי. עיקרון השיקום הופך להיות לחריג שבית המשפט אומנם רשאי להתחשב בו בנסיבות שכתובות בהמשך החוק. עם כל הכבוד אני חושב שהתפיסה הזו – – –

היו"ר מגלי והבה:

אתה צריך להתחיל לסכם.

דב חנין (חד"ש):

אני מסכם בכמה משפטים. עם כל הכבוד אני חושב שהתפיסה הזו איננה ראויה לחברה שנמצאת בתחילתה של המאה העשרים ואחת. עיקרון השיקום הוא עיקרון מרכזי בענישה מתקדמת. אני חושב שלכל הפחות הוא ראוי למעמד שווה בצידו של עקרון הגמול, בצידו של עיקרון ההרתעה כעקרונות העל של מערכת הענישה. הערה נוספת נוגעת להרכבה של ועדה לעונשי מוצא אבל זו הערה שבאמת ראוי לפרט אותה במסגרת ההסתייגויות, תודה רבה.

היו"ר מגלי והבה:

תודה לחבר הכנסת דב חנין – – –