אסונות מפרץ חיפה

13.07.06 קטגוריית: ירוק

תודה רבה, אדוני היושב ראש. רבותי השרים, רבותי חברי הכנסת, אני חושב שההצעות לסדר שהועלו היום הן בנושא חשוב ובוער במיוחד. השתמשו פה חברי הכנסת במילים קשות: פצצת זמן, הפקרות, הזנחה. אני רוצה להוסיף מילה אחת נוספת, והיא המילה: מחדל. מילה שמאד מתאימה למצב המתמשך סביב מפרץ חיפה. הועלה כאן ארבעה עניינים, ואני חושב שכולם ראויים לתשומת לב.

הועלה הנושא של התקציב להגנת הסביבה בישראל, שהוא פשוט מביש, הועלה הנושא של הבעייה המערכתית של חוסר הקשר בין רשויות הבריאות לבין רשויות הגנת הסביבה, והעובדה שרשויות הבריאות אינן מספיק מעורבות בהגנת בריאותו של הציבור בתחום הזה. הועלה נושא האכיפה. אני רוצה לומר לכם שאני מייחל ליום שבו מנכ"ל של בית חרושת גדול יישב בכלא. יישב בכלא על פגיעה כל כך קשה בבריאות הציבור.

ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת אישרה דין רציפות לחוק אוויר נקי, חוק מאד חשוב שיידון, אני מקווה בקרוב, במליאת הכנסת. אבל, אדוני היושב ראש, אני חושב שבמקביל לדיון החשוב שהולך להיעשות בוועדה, ראוי שהנושא הזה יידון במליאת הכנסת כדיון מן המניין שבסופו של הדיון הזה מליאת הכנסת תקבל החלטות -לפחות עם משמעות של קריאה לממשלה איזה צעדים אנחנו,כמחוקקים קוראים לממשלה לעשות בתחום הזה. אני חושב שהנושא ראוי מאד לדיון במליאה.