העלאת הגמלאות: הצעת חוק הביטוח הלאומי

10.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותי השרים, אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני תומך בתיקון שמטרתו להעלות את הגמלאות, אבל אני טוען שזה מעט, מעט מדי, מעט מדי ולצערי גם מאוחר מדי, ואני חושב שיש מקום – במסגרת החוק הזה – לעשות תיקון הרבה יותר משמעותי בתחום הגמלאות שמשתלמות לגמלאי ישראל.

החוק הוא חיובי מכיוון שהוא לפחות מסיר מאתנו רעה אחת שמקורה באותה ממשלת זדון, שביבי נתניהו היה שר האוצר שלה, ושהתמחתה בפגיעות אכזריות במיוחד, באוכלוסיות החלשות בחברה הישראלית.

אחת הפגיעות הזדוניות במיוחד – – –

דוד אזולאי (ש"ס):

חברים שלך גיבו אותה כל הקדנציה.

דב חנין (חד"ש):

סליחה?

דוד אזולאי (ש"ס):

חברים שלך גיבו אותה.

דב חנין (חד"ש):

באמת, באמת, מה פתאום.

מוחמד ברכה (חד"ש):

מי גיבה אותה? אני? – – –

קריאות:

– – –

מוחמד ברכה (חד"ש):

הצבענו נגד – – –

היו"ר יצחק זיו:

חברי הכנסת.

דב חנין (חד"ש):

חבר הכנסת אזולאי, חברי היו פה בכנסת הזאת ולחמו – –

היו"ר יצחק זיו:

חברי הכנסת, אני מבקש להפסיק את השיחות ביניכם.

דב חנין (חד"ש):

– – נגד התוכנית הכלכלית הזאת, והצביעו נגדה פעם אחר פעם בכנסת. הצביעו נגדה פעם אחר פעם בכנסת. הצביעו תמיד נגד תקציב המדינה; תמיד נגד חוק ההסדרים; ותמיד נגד כל אחת ואחת מהגזירות שהוטלו על הציבור הישראלי לחוד, ונגד כולן ביחד.

אבל השאלה שעומדת בפנינו היום, רבותי חברי הכנסת, היא השאלה מה אנחנו צריכים לעשות. הכנסת הקודמת הרי כבר נגמרה. השאלה היא מה אנחנו נאמר לציבור הישראלי ומהי הבשורה שאנחנו נביא בפניו.

ואני אומר לכם, רבותי חברי הכנסת, שאנחנו לא יכולים לעבור לסדר-היום על מצב שבו חלק כל כך גדול מגמלאי ישראל נמצאים מתחת לקו העוני; אנחנו לא יכולים לעבור לסדר-היום על כך שציבור כל כך גדול של אנשים, שעבדו כל ימי חייהם, מושלכים לעת זקנה הצדה כחפץ שאין צורך בו;

ולכן, אנחנו הצענו – החל מה-1 בינואר 2007 – לקבוע כבר בחוק הזה עדכון בשיעור של 25% בכל גמלאות הזקנה בישראל. אנחנו חושבים שעדכון כזה דרוש; אנחנו חושבים שעדכון כזה דחוף; אנחנו חושבים שעדכון כזה מקל בקצת לפחות על המצוקה הקשה של ציבור גדול של גמלאים במדינת ישראל.

ההצעה שלנו איננה פוגעת במסגרת התקציב של 2006. יש בה הצהרה חשובה לקראת התקציב של 2007, ולכן אני חושב שגם חברי כנסת ששותפים בקואליציה יכולים לתמוך בהצעה הזאת, ויכולים לתמוך בדרישה להעלות בשיעור של 25% את הגמלאות ב-1 בינואר 2007.

אני רוצה לומר בהקשר הזה שגמלאות והעלאת הגמלאות לקשישים היא רק חלק קטן מהמעשים הרבים שכנסת ישראל נדרשת לעשות כדי להגן על ציבור הגמלאים במדינת ישראל.

אני יודע שחברי סיעת הגמלאים הגישו הצעות חוק בעניין הזה. אני עצמי, יחד עם חבריי בסיעה, הגשנו כמה הצעות בתחום הזה. אני מקווה שבנושאים האלה תהיה הצבעתם של חברי הכנסת עניינית, וחברי הכנסת אכן יצביעו לפי העניין – לא לפי משמעת קואליציונית ולא לפי עמדה אופוזיציונית, אלא בשביל המטרה שהיא מטרה חשובה וערכית – שיפור מצבם של הגמלאים במדינת ישראל.

אני רוצה לסיים ולומר שהמצב של הגמלאים בישראל קשה בכל המקומות, אבל גם באוכלוסיית הגמלאים ישנם כיסים של מצוקה קשה במיוחד. ישנם כיסים של מצוקה קשה במיוחד של גמלאים בפריפריה; ישנם כיסים של מצוקה קשה במיוחד של גמלאים שאין להם פנסיה; ישנם כיסים של אפליה ושל קושי כלכלי גדול במיוחד באוכלוסייה הערבית. באזורים האלה ובמצוקה הזאת של הגמלאים, הכנסת נדרשת לעשות טיפול נקודתי מעבר לטיפול הכוללני שאנחנו צריכים לעשות בגמלאי ישראל.

לכן, רבותי וגבירותי חברי הכנסת, אני מציע לקבל את ההסתייגות הזאת. אני חושב שההסתייגות הזאת – יש בה אמירה ערכית, חשובה, לממשלה; יש בה אמירה שמשמעותה גדולה לקראת תקציב 2007, ואני מקווה שהאמירה הזאת תהדהד מכאן בקול רם וצלול. תודה רבה לכם.