הצעת חוק הכניסה לישראל

20.07.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, אנחנו מתנגדים להצעת החוק הזאת ולא נתמוך בה כבר בקריאה הראשונה. אנחנו מתנגדים להצעת החוק משני טעמים עיקריים. הטעם הראשון הוא הטעם הענייני – המבנה המשפטי שהצעת החוק מייצרת הוא מבנה משפטי שמצמצם את שיקול דעתו של שר הפנים. הרי אנחנו איננו נמצאים במצב שבו כל מי שרוצה להיכנס לישראל ולשהות בישראל יכול לעשות זאת. שיקול הדעת נמצא בידיך, אדוני, ואם אתה חושב שהמקרה לא ראוי או לא מתאים, שיקול הדעת שבידך רחב ואתה יכול לקבל החלטה שלא ליתן את הרשות להיות בישראל.

באה הצעת החוק הזאת, מחמירה ובעצם כובלת את ידיך, ואומרת שבמערכת מסוימת של תנאים, שהיא, לטעמנו, מערכת דרקונית מדי, אתה אפילו לא תוכל לתת, אלא אם כן מתקיימים חריגים, שלא תמיד מתקיימים. למשל, מי שנכנס לישראל שלא כדין – זה המקרה היותר חמור – או שהה בה שלא כדין תקופה העולה על שלושים יום – מקרה שיכול להיות די רווח מכל מיני טעמים – אין סמכות לאף אחד, כולל לא לך, אדוני השר, לתת לו אשרה או רשיון ישיבה בישראל, אלא אם כן באמת מתקיימים תנאים מאד ספציפיים, שמאפשרים התחשבות במצבים מאד מאד מיוחדים.

המצבים המיוחדים לא מכסים את כל קשת האפשרויות האנושיות שיכולות להיווצר ולכן הפתרון הקיים היום בחוק הוא פתרון ראוי יותר. הפתרון של שיקול דעת, שמאפשר לשר לשקול ולהחליט מתי לתת רשיון כניסה ומתי לא לתת רשיון כניסה. זה פתרון ראוי יותר כי הוא יכול לענות על קשת מאד מורכבת ומגוונת של מצבים אנושיים המתרחשים במציאות. התוצאה המעשית של החוק הזה תהיה, לפי דעתי, הרבה מאד מעשי עוול לאנשים, שלא בכוונה רעה ולא באשמתם הגיעו לסיטואציה שמונעת מהם אפשרות לשהות כדין בישראל. החוק הזה גם מאד מקשה עם מהגרי עבודה ואני חושב שהפתרון לבעייתם שונה, שונה בתכלית. לא הם האויב אלא אולי מי שמייבא אותם לארץ. לכן, החוק מאד בעייתי גם לגופו.

הטעם הנוסף להתנגדות הוא שבדרך כלל מקובל בכנסת, כך שמעתי מחברי הוותיקים, שנושאים שיש בהם מחלוקת הממשלה לא מביאה אותם לדיון ולהצבעה ממש ביציאה לפגרה. כיוון שהמחלוקת כאן קיימת – חברי חבר הכנסת מיסז'ניקוב הגיש הצעה לדיון מהיר בוועדת הפנים, ואכן חלק מהמחלוקת התבררה שם – חשבתי שמן הראוי לא להעמיד את הצעת החוק הזאת בצורה כזאת חפוזה כאשר אנחנו יוצאים לגפרה. ממילא סדר-יומה של ועדת הפנים עמוס מספיק, ולא בטוח שגם אם ההצעה תעבור בקריאה הראשונה היא תוכל להיות מושלמת במהלך הפגרה. תודה.