הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם

11.07.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

היו"ר מגלי והבה:

תודה לשר חיים רמון. מכיוון שיש לנו מתנגד כאן, אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין לנמק את התנגדותו.

גדעון סער (הליכוד):

אבל יש הסכמה דיונית לדחות.

היו"ר מגלי והבה:

הוא לא מביע עמדה.

דב חנין (חד"ש):

אין הסכמה דיונית, חבר הכנסת סער. אין הסכמה דיונית של הממשלה.

רבותי חברי הכנסת, זה יהיה מצב די נדיר, אני מניח, שאני אעמוד פה מעל הדוכן הזה – אני מבקש את הקשבתכם.

ראובן ריבלין (הליכוד):

צריך להצביע אם דוחים או לא דוחים.

היו"ר מגלי והבה:

חברי הכנסת, הוא מתנגד. נשמע את דבריו.

דב חנין (חד"ש):

אני מניח שזה יהיה מצב נדיר בכנסת שאני אעמוד על הדוכן הזה ואציע לכם, חברי הכנסת, לדחות הצעת חוק שחברתי, שאני מאוד מעריך אותה, זהבה גלאון, חתומה עליה. אבל אני חושב שהצעת החוק הזאת איננה טובה, היא הצעת חוק שמחוללת מהפכה קונסטיטוציונית בדלת האחורית, והדלת האחורית היא לא המקום למהפכות קונסטיטוציוניות.

החסינות של חברי הכנסת היא כלי חשוב מאוד בעבודתה של הכנסת. החסינות של חברי הכנסת היא לא זכות יתר של חברי הכנסת אלא היא זכות של הדמוקרטיה להגן על נבחריה, בין היתר, מפני עריצות של השלטון שהיא אפשרית. החסינות של חברי הכנסת, כמו חסינות של חברי פרלמנטרים במקומות אחרים בעולם מסורה לידי הגופים של הפרלמנט עצמו. ההצעה של חברת הכנסת גלאון בעצם מבטלת חוליה משמעותית אחת בהגנת החסינות של חברי הכנסת.

היו"ר מגלי והבה:

חברי הכנסת, חבר הכנסת סער, לשבת במקום. שר המשפטים הסביר את עמדת הממשלה. חבר הכנסת בניזרי, נא לשבת.

דב חנין (חד"ש):

אני מבקש מחברי הכנסת לשים לב, אחרי הרשימה הארוכה של התנאים שקראה חברת הכנסת גלאון, לאותו תנאי שנעלם ומושמט מהצעת החוק שהיא מביאה בפנינו, והוא התנאי של החלטת מוסד של הכנסת. לפי המצב היום אפשר לבצע חיפוש בכליו ובגופו של חבר הכנסת, אבל אם מסירים את חסינותו. אם מסירים את חסינותו, זה עניין של דיון בכנסת, זה עניין של דיון בוועדת כנסת, זה עניין שנמצא באור הציבור, תחת האור של הוויכוח הציבורי, תחת הזרקור של הדיון הציבורי, ובסופו של דבר זוהי החלטה של הכנסת. כי ההגנה היא לא רק הגנה על חבר הכנסת הבודד אלא הגנה על הכנסת כמוסד.

עוד שלושה משפטים, אדוני. לכן, רבותי חברי הכנסת, אני מציע לכולנו לא לקבל תיקונים קונסטיטוציוניים בדרך אגב, ולא לקבל תיקונים קונסטיטוציוניים בלי לשים לב לפרטים שלהם. אני פונה לכל חברי הכנסת, מהאופוזיציה ומהקואליציה, בבקשה להתנגד להצעת החוק הזאת. תודה.