הצעת סיעות הכנסת שלא להחיל דין רציפות על הצעות חוק

18.07.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

הצעת סיעות הליכוד, איחוד לאומי-מפד"ל, מר"צ-יחד, חד"ש ובל"ד שלא להחיל דין רציפות על הצעות חוק

היו"ר יצחק אהרונוביץ:

חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר היום: הצעות סיעות הליכוד, איחוד לאומי-מפד"ל, מרצ-יחד, חד"ש ובל"ד שלא להחיל דין רציפות על הצעות החוק הבאות:

א. הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 37), התשס"ה-2005. הבקשה שלא להחיל דין רציפות היא של סיעות האיחוד לאומי – מפד"ל, מרצ-יחד, חד"ש ובל"ד). חבר הכנסת סער, בבקשה.

גדעון סער (הליכוד):

אדוני היושב ראש, בפתח דבריי אני רוצה להציע הצעה. היתה לי שיחה עם נציג סיעת חד"ש, חבר הכנסת דב חנין, אבל יש כאן עוד מספר סיעות שהציעו את ההתנגדות להחלת דין רציפות מטעמים פרלמנטריים ולאו דווקא מטעמים של התנגדות להצעות החוק לגופן. על כן, אני מציע דבר אשר אנחנו עושים לעיתים, אבל נקודת המוצא, אדוני היושב ראש, תמיד הפוכה, דהיינו שהדיון הוא בכל פריט לחוד. כאשר ישנה הסכמה דיונית ולנוכח העובדה שאני מניח שבסופו של דבר נוותר על התנגדות סיעות האופוזיציה, אני מציע לקיים דיון משולב בכל שבעת הסעיפים וכל סיעה תוכל להתייחס אליהם במאוחד אם זה מקובל על חבריי בסיעות האחרות.

דב חנין (חד"ש):

גברתי יושבת הראש, כנסת נכבדה, החוקים שאנחנו מתבקשים להחיל עליהם דין רציפות הם חוקים שהושקעה בהם עבודה רבה והם בהחלט חוקים ראויים. חוק עבודת נשים מרחיב את ההגנה על חופשת הלידה ומחדד כמה מההוראות שצריך היה לחדד בהתייחסות לחופשת הלידה. חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי הטבק הוא חוק חשוב כי מוצרי טבק גורמים לנזקים בריאותיים וצריך להגן על הציבור מפני הפרסומת הזאת. חוק השתלת איברים הוא חוק שהושקעה בו עבודה רבה וגם הוא מסדיר תחום שראוי להסדיר אותו בחוק, נושא נטילת האיברים, הקצאתם והשתלתם, נושא כאוב וקשה. החוק הזה ראוי מאד גם מבחינה נוספת, שהוא מטיל הגבלות ואיסורים על סחר באיברים. זה דבר שמהווה סכנה גדולה מבחינה חברתית ומבחינת ערכית. חוק שירותי האמבולנס גם הוא חוק ראוי וחשוב, הסדרה של שירותי האמבולנס הפרטיים, תחום שפרוץ היום לחלוטין וצריך גם אותו להסדיר בחוק.

לכן, החוקים האלה הם חוקים ראויים וחשוב להמשיך את העבודה בהם על בסיס רציפות בהמשך למה שנעשה קודם לכן. את ההערות שיש לנו לגבי פרטי החוקים האלה נעיר בהמשך הדרך בדיונים במסגרת הוועדה. אחד החוקים שעומדים בפנינו הוא חוק חופשה שנתית, חוק ראוי כשלעצמו, שמנתק את היכולת של השר הרלוונטישר התמ"ת, לדחות את מועד החופשה השנתית מהכרזת מצב החירום במדינה. החוק הזה ראוי כשלעצמו והוא חלק מהמהלך של שחרור החקיקה ממצב החירום, אבל לא מספיק לשחרר את החקיקה ממצב החירום, צריך גם לשחרר את המציאות שלנו ממצב החירום. זה הנושא שאני רוצה להקדיש לו כמה מילים בהזדמנות זו.

כדי לצאת ממצב חירום אנחנו צריכים מעשה מדיני. כדי לצאת מהסחרחורת של עימות צבאי הולך ומחריף אנחנו חייבים יוזמה מדינית, יוזמה מדינית אמיתית, לא יוזמה מדינית לפרוטוקול. יוזמה מדינית אמיתית של הידברות, קודם כל עם העם הפלסטיני והנהגתו ובהמשך הדרך גם עם העמים הערבים השכנים ועם מדינות ערב השכנות.

אני אומר את הדברים ביום קשה. יום שיש בו שוב, לצערנו, פגיעות בנפש; יום שיש בו שוב, לצערנו, פגיעות באוכלוסייה אזרחית, גם בישראל וגם בלבנון, ויום שאין בו, לצערי הגדול, מספיק תנופה מדינית של שינוי, הפסקת אש ויציאה מהסחרחורת המיותרת הזאת של המלחמה בלבנון. לכן המשפט האחרון שלי בדיון הזה הוא שלא פחות חשוב מאשר ביטול מצב החירום בחוקים הוא ביטול מצב החירום במציאות. זה בידינו, אנחנו יכולים להתקדם לשם.