למען הגמלאים בישראל

03.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

אדוני היושב ראש, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נתמוך בהצעה להעלות את הגמלאות המשתלמות בגיל זקנה. אנחנו נתמוך בהצעה לא מכיוון שאנחנו מסתפקים בה, רחוק מזה.

ההצעה הזו היא רק התחלה מאוד צנועה במאמץ גדול שכנסת ישראל צריכה לעשות למען הגמלאים בישראל, למען האנשים שנתנו את כל חייהם בעבודה, בגידול ילדים, בבניית החברה, והיום – וצר לי לומר את זה בכנסת – הם במקרים רבים מושלכים הצידה ללא זכויות וללא מעמד.

ההתחלה הזאת היא התחלה צנועה מדי, ואני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו מדברים עכשיו בסך הכול על תוספת של 75 שקלים ליחיד, 100 שקלים לזוג גמלאים. זאת תוספת מאוד מועטה לאנשים, שלפי דוחות המוסד לביטוח לאומי והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נמצאים בשיעורים גדולים מאוד מתחת לקו העוני, נמצאים לפעמים במצוקה קיצונית, אפילו של חוסר יכולת לקנות מוצרים בסיסיים. זה מצב שאנחנו לא יכולים להשלים אתו ואסור לנו להשלים אתו.

כדי לשנות את המצב הזה צריכה להיעשות בכנסת עבודה רבה נוספת:

ראשית, צריך להעלות את הגמלאות בשיעור ניכר. הגמלאות לאורך השנים הלכו ונשחקו, והגיעו למצב שבאמת הן אינן מספיקות אפילו לצרכים הבסיסיים ביותר שאדם זקוק להם.

שנית, הגמלאים בישראל מקופחים בשורה ארוכה של הסדרים וחוקים, שצריך לשנות אותם.

אני מתכוון להניח על שולחן הכנסת – ואני מקווה שזה יעשה בתמיכה רחבה של חברים, גם מסיעת הגמלאים אבל גם מסיעות אחרות, גם מסיעות אופוזיציה וגם מסיעות הקואליציה – שורה ארוכה של תיקונים נקודתיים וחוקים, שמטרתם לשפר במגזרים ובהיבטים חיוניים את תנאי חייהם של הגמלאים. למשל, לפטור גמלאים מהצורך לשלם ביטוח רפואי; לפטור גמלאים מהצורך לשלם עבור תרופות שנמצאות בסל הבריאות; ליצור מצב שבו לא שוללים מאדם שמגיע לגיל הזקנה וזכאי לקצבת זקנה חלק מקצבת השארים שמגיעה לו.

אלה רק דוגמאות משורה ארוכה של מעשים שאנחנו צריכים לעשות בכנסת בכדי באמת לשפר את מצב הגמלאים, כפי שהם באמת זקוקים לו וכפי שאנחנו ראויים לו.