ניצול מעיינות עין-גדי

05.07.06 קטגוריית: ירוק

אדוני השר (גדעון עזרא, השר לאיכות הסביבה), בעקבות ביקור שעשיתי בזמן האחרון בשמורת עין-גדי, אני חייב לומר לך שהמצב של השמורה הוא מאוד מדאיג מבחינת זרימת המים. כמובן הסיבה לכך איננה רק שאיבת המים לצורך מפעל הבקבוקים. אבל כאשר אנחנו מדברים על שמורה כל כך מיוחדת, מקום כל כך מופלא בתוך עולם המדבר של מדבר יהודה, האם לא ראוי לקבל החלטה עקרונית, שאומרת שאנחנו לא מתירים יותר לבקבק את המים מאף אחד משלושת המעיינות – גם מעיינות ערוגות, גם מעיינות דוד וגם מעיינות עין-גדי – אלא אנחנו מאפשרים כמובן שימוש לצורכי התושבים שגרים במקום, לצורכי הקיבוץ וכדומה, אבל לא להתיר להשתמש במים האלה לצורכי מפעל של מים מינרלים.