פיטורי אחיות בריאות הציבור בבתי הספר

05.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברתי חברת הכנסת יחימוביץ ורבותי חברי הכנסת הנכבדים, הנושא שעומד בפנינו הוא נושא מרגיז ומקומם במיוחד.

נושא בריאות הציבור הוא נושא מרכזי בכל מערכת בריאות מתקדמת. נושא בריאות הציבור הוא אותו תחום שבו אנחנו מנסים למנוע, אנחנו מנסים להקדים רפואה למחלה או למכה, וזה המקום שזוכה לעדיפות גבוהה בכל מערכת בריאות מתקדמת.

אצלנו בישראל, למרבית הצער, בשנים האחרונות דווקא התחום הזה נפגע, ונפגע באופן שיטתי, ונפגע פעם אחר פעם, ואדוני השר – אני שמעתי את סקירתך בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות – ואני רואה שגם אתה ער לקשיים העצומים שהתחום הזה עובר במשרדך.

בכל התחומים של מערכת בריאות הציבור, המערכת שעוסקת בתוך מערכת החינוך היא חיונית במיוחד. זאת מערכת שזכתה להכרה בין-לאומית, זאת מערכת שהיא ראויה להרבה שבחים, וצריך לומר שהמערכת הזאת לא ממלאת רק תפקיד בריאותי או רפואי במובן הצר. האחות בבית הספר – דיברה חברת הכנסת יחימוביץ' על ימי ילדותה כתלמידה, ואני יכול לדבר על ימי כתלמיד – האחות בבית הספר היתה מוסד.

ג'מאל זחאלקה (בל"ד):

עוד מעט אני אספר לך על ימי כתלמיד, אז תשמע.

דב חנין (חד"ש):

טוב מאוד. אצלי לפחות בבית הספר, האחות היתה מוסד.

היו"ר מגלי והבה:

היו שתי אחיות, חבר הכנסת זחאלקה.

ג'מאל זחאלקה (בל"ד):

אתה ראית אחיות? אתה. ראית אחיות?

היו"ר מגלי והבה:

לא. לא.

דב חנין (חד"ש):

קודם כול, ידידי חבר הכנסת זחאלקה, אני ער לכך שלא בכל המקומות היו אחיות, וזה רע מאוד שלא בכל המקומות היו אחיות.

ג'מאל זחאלקה (בל"ד):

ועדיין אין.

דב חנין (חד"ש):

ועדיין אין, וזה חמור במיוחד. אבל, צריך לומר שבמקומות מסוימים – למשל בתל-אביב שבה אני גדלתי, אחות בית הספר היתה מוסד. ואני מאוד הייתי רוצה שגם בכפר קרע, אחות בית הספר תוכל להיות מוסד, וגם בנצרת וגם בכפרים הבדואים בנגב, שעליהם דיבר חבר הכנסת אורון בדיון הקודם.

אבל, המערכת הזאת מצויה תחת התקפה שיטתית. חברת הכנסת יחימוביץ' תיארה את זה, ובצדק, ממש כאובססיה. שנה אחרי שנה אנחנו רואים את הניסיונות, הטקסיים כמעט, לפגוע ולצמצם את המערכת הזאת.

אני רוצה לסיים בעניין אחד. מה שאנחנו רואים כאן זאת דוגמה לאיך השיטה של עובדי קבלן, לא רק שהיא לא מוסיפה יעילות, היא פוגעת ביעילות; לא רק שהיא לא משפרת את המערכת, היא הורסת את המערכת. האבסורד הזה, שעובדות כמו האחיות הן עובדות של איזושהי אגודה שצריכה כל שנה להתמודד במכרז, הוא לחלוטין אבסורד, חסר כל טעם והיגיון.

היו"ר מגלי והבה:

תודה.

דב חנין (חד"ש):

אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אחיות בתי הספר הן עובדות תקניות של משרד הבריאות או משרד החינוך, והנושא הזה הופך לחלק בסיסי – – –

זבולון אורלב (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

או הרשויות המקומיות.

דב חנין (חד"ש):

או הרשויות המקומיות – עובדות של המערכת הציבורית, עם כל הזכויות, עם כל הכבוד, עם כל המעמד – כי זה אכן חלק הכרחי של המערכת הציבורית הזאת. תודה רבה.