הצעת חוק העונשין: תיקון – הטפה להעברה או לגירוש של אוכלוסיה

31.08.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק העונשין (תיקון – הטפה להעברה או לגירוש של אוכלוסיה), התשס"ו-2006

תיקון סעיף
144א

1. בסעיף 144א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן החוק העיקרי) – אחרי הגדרת גזענות יבוא: "הטפה לטרנספר" – הטפה להעברה או גירוש – בין בהסכמה ובין בכפיה – של ציבור או חלקים ממנו ממולדתו, והכל בשל מוצא לאומי-אתני".

תיקון סימן א1

2. בסימן א1 לפרק ח', בכל מקום למעט בסעיף 144 א' שנאמר בו "גזענות" יאמר: "גזענות או הטפה לטרנספר".

דברי – הסבר

סיעת חד"ש העבירה בכנסת ה-12 בקריאה טרומית, הצעת חוק האוסרת על רשימה הקוראת לטרנספר להשתתף בבחירות. חד"ש שבה והניחה את הצעת החוק הנ"ל על שולחן הכנסת, אולם כדי שהקריאה לטרנספר תאסר ותהווה עבירה על החוק, לא רק במה שנוגע לבחירות לכנסת, מציעה חד"ש תיקון לחוק העונשין, כך שגם נגד מי שקורא ומטיף לטרנספר יוגש כתב אישום, ויהיה צפוי לעונש הקבוע בחוק.

הצעת חוק זהה של חבר הכנסת עסאם מח'ול וקבוצת חברי כנסת הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/3856.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 210