אחרי המלחמה: אתגרים בפני השמאל

18.09.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, שלום ודמוקרטיה

[http://dovblog.org/podcast/dov170906.mp3]

ניתן להוריד את קובץ הקול