סיכום סיור התרשמות מנזקי המלחמה בצפון ומהסיכונים לסביבה ולבריאות במפרץ חיפה

08.09.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת

השדולה הסביבתית-חברתית

בס"ד 3.9.06

סיכום סיור התרשמות מנזקי המלחמה בצפון
ומהסיכונים לסביבה ולבריאות במפרץ חיפה
בעקבות המלחמה בצפון
ראשי השדולה הסביבתית-חברתית של הכנסת,
חברי הכנסת הרב מלכיאור וד"ר חנין,
יוזמים דיון פגרה מיוחד לדיון
בסיכונים הסביבתיים שבמפרץ חיפה

היום (3.9.06) קיימו ראשי השדולה הסביבתית-חברתית של הכנסת, חברי הכנסת הרב מיכאל מלכיאור וד"ר דב חנין סיור בצפון הארץ, על מנת להתרשם מנזקי המלחמה לשטחים הירוקים בצפון וכן מהסיכונים לסביבה ולבריאות הקיימים במפרץ חיפה. בסיור השתתפו גם חברי הכנסת החברים בשדולה, ח"כ ליה שמטוב (ישראל ביתנו), ח"כ יצחק גלנטי (גימלאים) וח"כ זאב אלקין (קדימה).

אל חברי הכנסת נלוו סגן ראש העיר חיפה מר שמואל גלברט, חברי מועצת העיר, נציגי הרשויות באזור מפרץ חיפה (המשרד לאיכות הסביבה – מחוז חיפה, איגוד ערים לאיכות הסביבה) נציגי ארגוני הסביבה ופעילי סביבה.

בתחנה הראשונה של הסיור במפרץ חיפה – מתקן האמוניה של מפעל חיפה כימיקלים (שהיווה גורם סכנה מרכזי בעת המלחמה בצפון) – עוכבו חברי הכנסת והארגונים הנלווים למשך שעה ורבע בכניסה למתקן עד שהותרה כניסתם.

עיכוב זה התרחש לאור סירובם של ראשי "חיפה כימיקלים" להתיר כניסת ארגוני הסביבה והעיתונאים למתקן, זאת למרות שהסיור תואם מראש, ולמרות שסוכם מראש עם הנהלת חיפה כימיקלים כי תותר כניסת ארגוני סביבה ונציגי רשויות שנלוו לסיור. לאחר שחברי הכנסת מחו על היעדר שקיפות בפעולתה של חיפה כימיקלים, הותרה כניסת הח"כים יחד עם כל המלווים.

בתום הסיור התקיים דיון מסכם בנוכחות הרשויות ונציגי ארגוני הסביבה. מר צבי פורר, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה – חיפה אמר כי האיגוד הגיע למסקנה כי לא קיים זמן התראה ביחס לסיכונים הכימיים שבמפרץ חיפה.

פורר התייחס למיכל האמוניה של מפעל חיפה כימיקלים ואמר כי אין כל הצדקה לקיומו בקרבה כה גדולה למרכזי אוכלוסין. הוא ציין כי בעת המלחמה דרשו מהמפעל להפחית את מלאי האמוניה לשליש מהכמות הרגילה, אולם כעת המפעל חוזר וממלא את המיכל. עוד ציין את הסיכונים לסביבה הקיימים בחוות הגפ"מ בקריית אתא. פורר אמר כי יש להעביר את הסמכויות להפחתת מלאים של חומרים מסוכנים בעת מלחמה מפיקוד העורף למשרד לאיכות הסביבה. פורר אמר גם כי יש להשאיר את מסכות הגז בידי תושבי חיפה ולספר להם פילטרים המתאימים גם לאמוניה. עוד ציין כי בעת המלחמה נמצאו מכולות של חומרים מסוכנים בנמל חיפה שהיה קשה מאד לאתר את בעליהם ולהרחיקם וכי שיתוף הפעולה עם הנמל בעניין זה היה לקוי ביותר.

סגן ראש העיר, שמואל גלבהרט אמר כי העירייה מבקשת לשנות את ייעודו של איזור מפרץ חיפה ולהפוך אותו לאזור של תעסוקת איכות, זאת מכיוון שהמפרץ "נגוע" בתחלואה גבוהה עקב נוכחות התעשייה הכבדה ובסיכוני בטיחות בלתי סבירים. גלברט ציין כי ערב המלחמה פיקוד העורף קבע כי מיכל האמוניה של מפעל "חיפה כימיקלים" אינו עומד בדרישות המיגון וכי באופן תמוה בעת המלחמה הודיע מפקד פיקוד העורף כי נפגש עם מנהלי חיפה כימיקלים והסיר את דרישותיו מהמפעל. גלברט ציין כי החלטתו של מפקד פיקוד העורף נתקבלה ללא כל תיאום עם העירייה, המשרד לאיכות הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה – חיפה. גלברט אמר בפירוש כי למתקן האמוניה אין היתר בנייה ורישיון עסק. לסיכום, אמר גלברט כי המפעלים והסיכונים הבריאותיים והסביבתיים שהם יוצרים פוגעים באטרקטיביות של העיר חיפה ולכן המפרץ "חייב לשנות את פניו".

יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה- חיפה, פרופ' זילברשטיין אמר כי "קיימת תחושה שמקבלי ההחלטות החליטו שחיפה היא מין קרבן. כעת, לאחר המלחמה, עלתה מודעות הציבור לסיכונים ויש פוטנציאל לכוח הציבורי לשינוי פני העיר כך שחיפה תפסיק להיות פח אשפה".

ח"כ ד"ר דב חנין אמר כי "הוא מוטרד מאד מהעובדה שחיפה כימיקלים סיפקו תשובות חלקיות מאד לשאלות שהוצגו בפניהם". בין השאר, לא הצליח מנהל אתר צפון של מפעל חיפה כימיקלים, מר עמי אלכסנדרון, לענות בבירור על שאלותיו של ח"כ חנין ולומר אם קיימים עבור מתקן האמוניה היתר בנייה ורישיון עסק. ח"כ חנין אמר כי ברור לו שבעת מלחמה לא קיים זמן התראה ביחס לסיכונים הכימיים וכי פינוי החומרים המסוכנים עלול להיות מסוכן יותר מהשארתם באיזור. עוד אמר חנין כי ברור לו שאי אפשר למגן באופן מוחלט את מיכלי החומרים המסוכנים. מכיוון שכך, אמר חנין, חייבים ברמה האסטרטגית לפעול לפינוי מפרץ חיפה מהגורמים המסכנים בו את ביטחונם, בריאותם וסביבתם של התושבים. ח"כ חנין אמר כי יפעל לקיום דיון בנושא זה בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לאחר שכבר קרא היום להקים ועדת חקירה ממלכתית להערכת הסיכונים הסביבתיים והבריאותיים שהיו קיימים בעת המלחמה בצפון במפרץ חיפה.

ח"כ הרב מיכאל מלכיאור אמר כי "יצאנו מהסיור עם סימני שאלה גדולים יותר מאלה שהיו לנו כשנכנסנו למתקן. השדולה לא קיבלה מענה לשאלותיה". לדבריו, "יש לערוך בדיקה של הנושא באופן מקיף וממלכתי – לא רק לגבי "חיפה כימיקלים" אלא לגבי כלל המפעלים הרלוונטים במפרץ חיפה. הנושא קיבל דחיפות יתרה בעקבות המלחמה. יש לבדוק באופן יסודי ונטול פניות אם קיימת כל סכנה לבריאות הציבור ולסביבה במקום, כפי שמתריעים חלק מהגורמים. אם אכן יש סכנה כזו – חייבים לעשות הכל על מנת לעצור את פעילות המפעל במתכונתו הנוכחית ולשקול את האלטרנטיבות. אסור לקחת 'סיכון מחושב' על חשבון בריאות תושבי חיפה."

ראשי השדולה הסביבתית, ח"כ ד"ר דב חנין וח"כ הרב מיכאל מלכיאור, הודיעו כי יפעלו לכנס כינוס חרום של מליאת הכנסת עוד בפגרת הקיץ, על מנת לדון בסיכונים הסביבתיים והבריאותיים הקיימים במפרץ חיפה.

לפרטים נוספים:

  • שמואל חן, 050-8221497
  • יוֹלי שוורץ, 052-2686873