הצעת אי אמון: האג'נדה החברתית נקברה

16.10.06 קטגוריית: חברה וכלכלה