מדוע מדינת ישראל מתנהלת ללא שר רווחה?

24.10.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

גברתי יושבת הראש, אדוני ראש הממשלה, עמיתיי חברי הכנסת, השאלה שבפנינו איננה שאלה טכנית והתשובה לה איננה תשובה טכנית. השאלה היא שאלה מהותית. אמר פה חבר מפלגתך, חבר הכנסת דוד טל: האם היית יכול להציג ממשלה בפני הכנסת בלי שר ביטחון או בלי שר חוץ או בלי שר אוצר? התשובה המתבקשת היא: בוודאי שלא. איך יתכן שכל כך הרבה חודשים אין בממשלתך שר רווחה ואינך מרגיש בחסרונו. אתה לא מרגיש בחסרונו, מכיון שזו איננה בעיה טכנית, מכיון שיש לנו כאן מגמה ויש לנו פה מדיניות. המדיניות הכלכלית חברתית שממשלתך מובילה היא המשך של המדיניות הקודמת. אני מסכים למה שאמר חבר הכנסת יואל חסון. הבעיה היא שהוא מתייחס רק לתקופת נתניהו, אבל תקופת נתניהו במישור הכלכלי-חברתי וגם במישור המדיני ממשיכה תחת הנהגתך.

מדיניות הממשלות האחרונות, כולל ממשלתך, מתאפיינת על-ידי צמצום המגזר הציבורי והקטנת תשלומי ההעברה. אני שמח ששר האוצר הצטרף לדיון, מכיון שחלק מהטענות שלי הן כלפיו וכלפי משרד האוצר.

במהלך השנים האחרונות חל גידול בממדי העוני. תחולת העוני בקרב נפשות בישראל לפני תשלומי העברה עלתה מ-30% בשנת 2000 ל-33.8% בשנת 2005. הצעת התקציב, שאדוני שר האוצר אתה מציג בפני הכנסת, מתכוון להניח בפני הכנסת, ממשיכה את אותה מדיניות בעייתית של פגיעה ברווחה, פגיעה בעניים ופגיעה באלה שאין להם. נכון שמאז שהוקמה הממשלה הזאת התרחשה מלחמה לצער כולנו, ולמלחמה היתה עלות גדולה. העלות הישירה נאמדת בין 13 ל-14.5 מיליארד שקלים, שזה סכום גדול. אכן רווחה ומלחמה לא הולכים טוב ביחד. גם רווחה צריכה מדיניות שלום. אבל, גם מעבר למלחמה, הממשלה בראשותך, אדוני ראש הממשלה, ממשיכה להעדיף את הרווחים על הרווחה וממשיכה להעדיף את העשירים על העניים.

גם בשנה הקרובה יוקפאו הקצבאות. חבר הכנסת רביץ, הצעד הזה מקטין בפועל את תקציב הרווחה בכ-700 מליון שקלים חדשים. במרבית הקצבאות – אני מדבר על נפגעי עבודה, אמהות, אבטלה, הבטחת הכנסה, מזונות – לא יוחזרו ההפחתות של 4% שבוצעו בשנים האחרונות. הצעד הזה בעצמו מקטין את תקציב הרווחה בכ-420 מליון שקלים.

אני ער לכך, שמשרד האוצר מדגיש כל הזמן את ההגדלה בקצבאות הזקנה, אבל ההגדלה שאתם מציעים – העלות הכוללת שלה היא 200 מליון שקלים, בזמן שקצבאות הזקנה קוצצו מאז תקציב 2003 בסכום כולל של כ-500 מליון שקלים. אפילו את מה שקוצץ אתם לא החזרתם.

אתם מציעים להעלות את גיל הזכאות לדמי אבטלה מגיל 20 לגיל 28, וחוסכים 200 מליון שקל. אבל, זה פוגע בצעירים אחרי צבא שמתקשים למצוא עבודה, בעיקר בפריפריה שבה מצוקת האבטלה והעוני קשים יותר.

גברתי יושבת הראש, אדוני ראש הממשלה, נשיא לשכת רואי החשבון, ראובן שיף, פנה אליך בעקבות אישור תקציב 2007 בממשלה, והוא אומר לך שהתקציב הזה, שאתם מתכוונים להציג בפני הכנסת, יגדיל את הפערים החברתיים הגדולים הקיימים במדינה גם במצב שאנחנו כבר אחת המדינות שבהן הפערים בין עניים לעשירים הם מהגדולים בעולם המערבי. אומר נשיא לשכת רואי החשבון: "עבודתנו כרואי חשבון מאפשרת לנו לחוש אולי יותר מכל גורם אחר במשק את הלך הרוח הכלכלי חברתי. לצערי" – אומר נשיא לשכת רואי החשבון – "לא לתקציב כזה פיללנו". הוא אומר: "נכון ליום תחילת המלחמה בצפון נצברו עודפים תקציביים של כ-10 מיליארד שקלים חדשים כתוצאה מעודפי גביית מסים." הכספים הקיימים מאפשרים מדיניות חברתית אחרת. הדרישה כאן, שנשמעת ממקומות שונים בכנסת ולא רק מספסלי האופוזיציה, היא שאתם תעמדו בהבטחותיכם לבוחרים ותיישמו אכן מדיניות רווחה, מדיניות של מלחמה בעוני ולא מלחמה בעניים. תודה רבה