ביטול הפרטת בתי-הסוהר

08.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (ביטול הפרטות), התשס"ו-2006

דב חנין (חד"ש):

גברתי היושבת-ראש, חברתי חברת הכנסת יחימוביץ, כמנהגה, עשתה עבודה טובה בהנמקת ההתנגדות להפרטת בתי-הסוהר. אני בהחלט מצטרף לעמדתה העקרונית, שיש בעיה בגל ההפרטה שעובר עלינו, למרבית הצער, אבל אני רוצה להתמקד בהפרטה המסוימת הזאת, שהיא הפרטה בעייתית במיוחד, קשה במיוחד, מרחיקה לכת במיוחד, וראויה במיוחד לביטול. למעשה, בהפרטת בתי-הסוהר אנחנו ביצענו, עמיתי חברי הכנסת, גברתי היושבת-ראש, קפיצה ישירה אל התחנה האחרונה. הגענו ביעף אל המקום האחרון שאותו בכלל ניתן להעלות על הדעת שאפשר בכלל להפריט אותו. למעשה, בהפרטת בתי-הסוהר, ביצענו הפרטה של גרעין כוחה של המדינה. ובר מגדיר מדינה כאותו ארגון שיש לו מונופול על השימוש בכוח. בהפרטת בתי-הסוהר אנחנו מפריטים את היכולת להשתמש בכוח, את הסמכות להפעיל כוחות אכיפה וענישה כלפי אזרחים, ולכן זו הפרטה חמורה ומסוכנת במיוחד.

יש לנו ניסיון בין-לאומי רב בבתי-סוהר מופרטים, והניסיון הוא ניסיון גרוע. הוא גרוע, אדוני יושב-ראש הקואליציה, משתי בחינות עיקריות. בחינה אחת היא השלכות הרוחב – – –

אביגדור יצחקי (קדימה):

– – –

דב חנין (חד"ש):

אני מדבר על ארצות-הברית.

קריאה:

ובאנגליה?

דב חנין (חד"ש):

באנגליה זו הפרטה חלקית, וגם שם הניסיון הוא גרוע. אני אומר לך במה הניסיון הוא גרוע. יש לנו הדוגמה האמריקנית, שהיא באמת הדוגמה המובהקת, שבה להפרטת בתי-הסוהר היו השלכות רוחב על המערכת המשפטית. אנחנו יצרנו, בעצם, גורמים שיש להם אינטרס מובנה בכך שתהיה להם אוכלוסייה של קליינטים, אוכלוסייה של אסירים. זה לא מקרה שארצות-הברית, אלופת ההפרטות של בתי-הסוהר, היא גם המדינה שבה יש השיא העולמי, ביחס לאוכלוסייה, בשיעורם של האסירים. אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה. זו בעיה ראשונה.

בעיה שנייה היא הלקח השני מהניסיון הבין-לאומי, שהפרטת בתי-הסוהר, בניגוד למה שנטען פה בכנסת, לא חוסכת כסף. הפרטת בתי-הסוהר יוצרת בהחלט רווח לזכיינים, והיא גורמת גם לפגיעה, גם בתנאי העבודה של הסוהרים, וגם,למרבית הצער, בתנאי החיים של האסירים.

אביגדור יצחקי (קדימה):

ההחלטה היא לא משיקולי העלות, אלא משיקולים – – –

דב חנין (חד"ש):

אז אני מודה לך, אדוני יושב-ראש הקואליציה – באמת – על תשובתך הכנה בנושא הזה. אני מעריך אותה מאוד, כי אני חושב שזו האמת. אתה אומר את האמת. יש פה אידיאולוגיה שהגיע הזמן לשים לידה סימן שאלה ולבחון אותה. ואני מאוד שמח שאתה לא מתחבא מאחורי הנימוקים התקציביים, אלא אומר בגלוי שיש לנו פה עניין של השקפת עולם.

היו"ר קולט אביטל:

נא לסיים.

דב חנין (חד"ש):

אני מסיים, גברתי, בעוד נקודה אחת שהיא חשובה מאוד. הנושא נמצא בפני בית-המשפט העליון. מאוד חשוב לי, לכנסת, לדעת שאנחנו לא מנסים לעשות תחרות עם בית-המשפט העליון. בית-המשפט העליון – בפניו עומדת שאלת החוקתיות של ההפרטה, ואם אנחנו לא נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, השאלה הזאת תחזור לבית-המשפט העליון, והוא יצטרך לבחון אם הממשלה מתנערת פה מחובתה החוקתית להיות הרשות המבצעת, או לא מתנערת מחובתה להיות הרשות המבצעת. אנחנו, כפרלמנט, חובתנו לשמוע את עמדת הציבור. 60% מהציבור בישראל מתנגדים להפרטת בתי-הסוהר. העמדה הזאת צריכה להתבטא בכנסת. יש גבול להפרטה. ודאי שבתי-הסוהר הם מעבר לגבול הזה. תודה רבה.

היו"ר קולט אביטל:

תודה רבה. כאמור – תשובה והצבעה במועד אחר.