המנגנונים שבאמצעותם המדינה מתנערת מאחריותה

27.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי-הכנסת, החוק שמונח בפנינו לקריאה ראשונה הוא חוק ראוי וחשוב, ואכן זו מגמה חיובית, אדוני היושב-ראש, שנתחיל לבער את אותם מנגנונים שבהם המדינה מנסה להתחמק מאחריותה למתן הבטחת הכנסה לאזרחים הזקוקים לכך.

החוק הזה מדבר על דוגמה ראויה. אנשים שיש להם רכב שהמחיר שלו מאוד נמוך, רכב ישן, אין שום סיבה שמי שמחזיק רכב ישן כזה, שעלותו כל כך נמוכה לא יוכל לזכות להבטחת הכנסת באשר הוא זקוק לכך.

אפשר היה לומר, אדוני היושב-ראש, שאנחנו מתקדמים בכנסת בכיוון הנכון. הלוואי שהייתי חושב כך, הלוואי שהייתי יכול לומר כך. המצער הוא שמגמת ההתפתחות שקיימת אצלנו היא מגמת התפתחות מאוד שלילית ומסוכנת. הולכים ומתפתחים ונוצרים מנגנונים חדשים חדשות לבקרים, שבאמצעותם המדינה מתנערת מאחריותה לאלה שצריכים את המינימום בשעת צורך; לאלה שצריכים את אותה הבטחת הכנסה, והם לא שמחים לקבל אותה, הם נזקקים לה והם צריכים אותה.

היום התקיים בוועדה לביקורת המדינה דיון בתוכנית ויסקונסין. תוכנית ויסקונסין, אדוני היושב-ראש, היא מערכת שלמה של מנגנונים שנועדו לשלול ממקבלי הבטחת הכנסה את הזכות שלהם לקבל הבטחת הכנסה בכל מיני שיטות, בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים. לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו פה אמנם סותמים פרצה אחת, וחשוב שאנחנו סותמים אותה, אבל במקביל לפרצה הזאת שנסתמת הולכות ונפערות מדי יום, מדי שבוע, מדי חודש פרצות נוספות, רחבות ומסוכנות. לכן, הקריאה שלי אליכם, עמיתיי חברי-הכנסת, היא לעשות מעשה ולהסתכל במבט רחב על שאלת הבטחת ההכנסה.

חברי, חבר-הכנסת ברכה, דיבר לפניי על דוגמה נוספת, של אנשים שבבעלות המשפחה שלהם יש חלקת קרקע, וגם זה תרוץ ועילה בכדי לשלול מהם הבטחת הכנסה. הגיע הזמן שהסוגיה הזאת תעמוד בכנסת במלוא רוחבה, ושהכנסת תאמר אמירה ברורה ועקרונית; מי שזכאי לעזרת החברה, מי שזכאי לתמיכת המדינה, מי שזכאי להבטחת הכנסה, יקבל אותה בלי טריקים ובלי מנגנוני התחמקות. תודה רבה.