המצב הביטחוני: הרחבת אזור קו העימות

14.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, שלום ודמוקרטיה

המצב הביטחוני והיערכות משרדי הממשלה; הרחבת אזור קו העימות ואזור הספר; מצב העורף במלחמה

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, המלחמה האחרונה חשפה כמה בעיות קשות מאוד בישראל. אחת הבעיות הקשות שנחשפו היא, כמובן, התמונה החברתית הקשה באזור הצפון. עמיתי חברי הכנסת, צר לי לומר לכם שכנראה שום לקח לא נלמד מאז המלחמה הזאת, ואני לא רוצה להביא עדות מימים אחרים, אלא דווקא ממה שהתרחש הבוקר. יושב פה חבר הכנסת שרוני, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ואנחנו השתתפנו, ביחד, בדיון שהתקיים בוועדה בראשותו בנושא הסכנה לסגירתו של מרכז השיקום לילדים בבית-החולים בנהרייה.

במקרה הקונקרטי הזה, התערבותה של הכנסת הועילה, ואני מקווה שבעקבות הדיון שהיה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות הבוקר, המרכז הזה לא ייסגר. אבל אני שואל אתכם, עמיתי חברי הכנסת: מה מתרחש כאן? תקופת זמן כל כך קצרה אחרי מלחמה שפגעה באופן כל כך משמעותי באזור הצפון ובתושביו, וקודם כול בציבורים המוחלשים בצפון, ועדיין דבר כזה יכול להתרחש, מרכז שיקומי בבית-חולים יכול להיסגר – מה קורה פה?

אני אומר לכם בצער, שגם המלחמה האחרונה לא הובילה לשום התעוררות ולשום התעשתות. מדברים הרבה על פיתוח הגליל, אבל גם התוכניות שנעשות היום אינן באמת מביאות בחשבון את הצרכים של האוכלוסייה הערבית, שהיא חלק גדול מאוד מתושבי הגליל. התוכניות שנעשות היום אינן מביאות בחשבון את הצרכים של השכונות ועיירות הפיתוח. התוכניות שנעשות היום אינן מביאות בחשבון את המצוקות הסביבתיות הקשות שקיימות באזורים של הצפון – אנחנו חוזרים ומדברים פה על הסכנה לבריאות הציבור ולחיים של הציבור מהמפעלים סביב מפרץ חיפה – לכל הדברים האלה אין באמת תשובות.

המלחמה אכן חשפה התפוררות של הרקמה החברתית, אבל כשאני מסתכל במה שמציעים לנו עכשיו, עמיתי חברי הכנסת, בתקציב 2007, אני רואה תמונה קשה מאוד בתחום הזה. אתם זוכרים שכשאישרנו את תקציב 2006 אמרו לנו: זה תקציב של ביבי נתניהו, אבל חכו וראו, כשיגיע תקציב 2007, יגיעו אתו הבשורות החברתיות. והנה, מגיע תקציב 2007, וכולנו יכולים לראות מה יש בו. אני אתן רק כמה אינדיקטורים, עמיתי חברי הכנסת.

תקציב שעות תקן לתלמיד – לא עלה מ-2006. אנחנו נשארים תקועים במקום. לעומת זאת, תקציב הפיתוח לחינוך ירד. תקציב ההשכלה הגבוהה פר-סטודנט ירד. תקציב הבריאות לנפש ירד – חברי חבר הכנסת שרוני, תפנה גם את תשומת לבו של שר הבריאות לעניין זה. תקציב הבריאות לנפש בתקציב 2007 ירד.

נסים זאב (ש"ס):

אנשים נהיו יותר בריאים, אז מה?

דב חנין (חד"ש):

כנראה, כנראה הממשלה פשוט עושה את האנשים בריאים.

בתחום התחבורה, אחרי כמה שנים של עלייה בהשקעות ברכבת, בשנה הקרובה תהיה לנו ירידה בהשקעות ברכבת, והירידה בהשקעות האלה תפגע קודם כול בפריפריה. מבטלים, למשל, את קו הרכבת לכרמיאל. מבטלים את קו הרכבת בין אשקלון לבאר-שבע, שאמור לשרת, בין היתר, את תושבי שדרות.

שי חרמש (קדימה):

לא מבטלים. הוא יגמר ב-2010.

דב חנין (חד"ש):

כן. ב-2010. או אם ירצו In the year 2525, if man is still alive – – -. יש פה בעיה. יש פה בעיה מאוד קשה, אדוני השר. יש תחושה שבתקציב הזה יש שינוי מסוים לעומת תקציב נתניהו של 2006, אבל השינוי המסוים שישנו הוא רק לרעה. שאלות חברתיות וסביבתיות מאוד חשובות נותרות מוזנחות בתקציב הזה, אדוני השר. זו תמונה קשה, זו תמונה מצערת, אני חושב שזו תמונה שהגיע הזמן שהכנסת תאמר בה אמירה מאוד מאוד ברורה. תודה רבה.