שכירים בחברות הובלה הנאלצים לנהוג במשך שעות ללא מנוחה מספקת ומינימלית

27.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

דיון בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 78), התשס"ז-2006 (קריאה ראשונה)

מבוא ודבריו של יעקב אדרי, שר הקליטה.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב ראש, עמיתיי חברי הכנסת, הצעת החוק שבפנינו עוסקת בנושא חשוב. מטרתה ראויה – הפחתת מספר תאונות הדרכים. גם הכלים המשפטיים שהיא בוחרת בהם הם כלים ראויים ונכונים. לכן, כמו חברי חבר הכנסת מוחמד ברכה לפני, אנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת. אנחנו חושבים שחשוב יהיה להמשיך ולעבוד עליה לאחר שהיא תעבור את הקריאה הראשונה, אבל ברמת העקרון אנחנו בוודאי נתמוך בהצעה הזאת.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות, כיון שהצעת החוק הזאת עוסקת בנהגים שנוהגים ברכב כבד- – –

אדוני היושב ראש, אני מפנה את תשומת לבך לכך שאין לנו פה את שר התחבורה.

היו"ר אמנון כהן:

כן, שר התחבורה לא. יש פה שר תורן – שר הקליטה. מי שהציג את החוק הוא השר אדרי. כנראה שיש אילוצים לשר התחבורה. לכן, אתה יכול להמשיך בינתיים, ותכף ייכנס שר תורן.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב ראש, אני רוצה לעסוק בזוית אחרת של נוהגים ונהגים ברכב כבד. הובאו בפני נתונים קשים מאד על עובדים שכירים בחברות של הובלה שנאלצים לעבוד ולנהוג במשך שעות ארוכות ללא מנוחה מספקת ומינימלית. אני חושב, שהדבר הזה מסכן אותם ואת כלל המשתמשים בתחבורה ציבורית בצורה מאד מאד קשה.

היו"ר אמנון כהן:

אין פיקוח הדוק על הנושא הזה.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב ראש, אכן אתה צודק. אין מספיק פיקוח. התחום הזה הוא תחום פרוץ ומופקר. אני אומר בצער שחברות ההובלה משתמשות בכוחן כדי לכפות על הנהגים שעובדים אצלן נהיגה שאיננה מתקבלת על הדעת מבחינת ההיקף שלה, מבחינת הזמן שלה, מבחינת הרציפות שלה.

אדוני היושב ראש, הייתי רוצה לראות הצעת חוק של הכנסת שתעסוק בתחום הזה. אני יודע שאתה עבדת במשך שנים כיושב ראש ועדת הכלכלה, ואני מאד הייתי שמח שוועדת הכלכלה תיקח על עצמה טיפול בסוגיה הזאת שהיא סוגיה בעייתית ביותר. למרבית הצער, התופעה הזאת קיימת במשך שנים, ועד עכשיו לא מוצאת פתרון מתקבל על הדעת.

היו"ר אמנון כהן:

הפתרון קיים, אבל יש בעיית אכיפה. לכן, צריך להוציא יותר פקחים שיסתובבו בדרכים ויעצרו. כלומר, החוק קיים והוא טוב, ואין מצב לחוקק עוד חוקים.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב ראש, יש צורך גם ברמת החוק להחמיר את רמת הענישה הקיימת, כדי שכאשר כבר תופסים חברה שעוברת על החוק שהיא תשלם באמת את מלוא המחיר על עבירות כאלה, כדי שבאמת זה יהיה לא כדאי להעסיק נהגים בצורה הזאת.

מעבר לכך, כמובן ששאלת תאונות הדרכים היא שאלה רחבה. לא אעסוק בה כאן, ואני רק אומר שני משפטים. בעיית התאונות בישראל לא תיפתר, אם לא יהיה מהפך בנושא תשתיות הדרכים בישראל. בעיית תאונות הדרכים בישראל לא תיפתר, אם צפיפות הרכב בכבישי ישראל תישאר כפי שהיא. זה מחייב הרבה יותר התייחסות לתחבורה ציבורית, הרבה יותר אמצעים לתחבורה ציבורית. שוב, קיימנו בנושא הזה היום דיון ראשוני בוועדת הכלכלה. יש הרבה מאד שמוטל גם על הכנסת בתחום הזה – הרבה מה שאנחנו יכולים לעשות. אני מקווה שבקדנציה הזאת נוכל לתרום למהפכה אמיתית בתחום התחבורה הציבורית וההתמודדות עם תאונות דרכים בישראל. תודה רבה.