הצעות חוק שהוגשו: הודעה לעובד ופיקוח על עמלות הבנקים

24.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, תקשורת

23 לנובמבר 2006

הודעה לעיתונות

מצ"ב שתי הצעות חוק לעיונכם שהוגשו הבוקר בתמיכת שורה של חברי כנסת החתומים על הצעה לפי הפירוט המופיע מטה

לפרטים נוספים: עינת פודחרני, עוזרת לח"כ דב חנין : 050-6230249 / משרד: 02-6753851

dhanin@knesset.gov.il