הצעת-חוק חובת אריזה בשקית נייר, התשס"ו-2006

15.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

הצעת-חוק חובת אריזה בשקית נייר, התשס"ו-2006
(הצעת חברי הכנסת)

תודה רבה, אדוני. זו הנמקה מהמקום.

הצעת החוק של חבר הכנסת מלכיאור ושלי, אדוני, היא הצעה באותו כיוון, וגם היא, למרבית השמחה, נהנית מתמיכת הממשלה, לכן אני מנצל את הזכות לנמק מהמקום.

אדוני היושב-ראש, אנחנו פה מתמודדים עם הרגל שהוא לא רק מיותר אלא גם מזיק, אבל הרגל שקשה להתמודד אתו, כי כולנו התרגלנו לשקיות הניילון וזה נוח, ולכן צריך לייצר אלטרנטיבה שתהיה נוחה לצרכן, תהיה שימושית ותהיה פחות מזיקה מבחינה סביבתית, וזו ההצעה שלנו בהצעת החוק, באמצעות שקיות הנייר ושקיות לא מתכלות אחרות.

שקיות ניילון הן מפגע סביבתי מהרבה מאוד מובנים. ניילון הוא חומר שאיננו מתכלה בטבע, לכן הוא מצטבר בסביבה שלנו, מזיק למים, מזיק לקרקע, מכער את הטבע, פוגע בבעלי חיים שבולעים את הניילונים האלה. זה הולך ומצטבר ואנחנו לא יכולים להיפטר מזה. לכן הגיע הזמן שגם אנחנו ננהג כמו מדינות מתקדמות בעולם ונלך על חלופות יותר מתאימות, יותר מתקדמות, יותר אפשריות, ובסופו של דבר, אדוני היושב-ראש, גם יותר זולות. תודה רבה.