השביתה הכללית: עובדי הרשויות המקומיות

29.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

אדוני היושב ראש, אני חושב שתשובת הממשלה בנושא הזה לחלוטין לא מספקת. מסתבר לנו, שהחשב הכללי מנהל מדינה משלו ומנהל מדיניות פרטיות, הוא מחליט שזה לא ראוי שהמדינה תגיע להסכם עם ההסתדרות ולכן הוא מחליט לבטל את הסיכום הזה. אלה דברים שלא מתקבלים על הדעת.

החשב הכללי גם נושא באחריות כבדה לאי מתן משכורות לעובדי השלטון המקומי, זאת סוגיה שהגיעה לשביתה כללית במשק, שביתה כללית מוצדקת לחלוטין. הגיע הזמן, שגם החשב הכללי וגם אנשי משרד האוצר יבינו, שבמדינת ישראל יש, למרבית השמחה, איגודי עובדים, יש עדיין זכויות לעובדים, העובדים ייאבקו על זכויותיהם, ואם לא יהיה מי שיקשיב, אנחנו נגיע משביתה לשביתה, אני מקווה שיתחילו להקשיב סוף סוף. תודה רבה.