חוק "המזהם משלם" עבר בקריאה טרומית

23.11.06 קטגוריית: ירוק, תקשורת

22.11.06

כנסת ישראל
השדולה הסביבתית חברתית

חוק "המזהם משלם" עבר בקריאה טרומית

מדובר בתחילתה של מהפכה בהתייחסות לסוגיות של זיהום סביבתי – יקבע שיעור קנס ריאלי , אשר משקף את הרווחים שהפיק המזהם.

היום (יום ד') עברה בקריאה טרומית הצעת החוק "המזהם משלם" של ח"כ דב חנין וח"כ מלכיאור, יושבי ראש השדולה הסביבתית חברתית. ההצעה עברה בתמיכתם של 22 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים. בכוחה של הצעת חוק זו, אם תיכנס לספר החוקים, לחולל שינוי דרמטי במצב הסביבתית בישראל.
מטרת החוק, שנוסח ע"י הקליניקה לצדק סביבתית באוניברסיטת ת"א, היא להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה, למנוע פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור ולשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה, באמצעות פסיקת קנס תוך התחשבות בשווי הנזק הסביבתי שנגרם או בטובת ההנאה (רווחים או חסכון) שהושגה תוך ביצוע העבירה.

הקנסות שמטילים כיום בתי המשפט על עבירות סביבתיות נמוכים משמעותית מרווחי המזהמים כתוצאה מעבירה על חוקים סביבתיים. כך קורה שמשתלם וכדאי מבחינה כלכלית לעבריין לעבור על חוקים אלו, ולשלם את הקנסות אותם פוסק ביהמ"ש.

התיקון המוצע יספק קווים מנחים לבתי המשפט, אשר יביאו בחשבון את הרווחים אותם גורף העבריין: "עבר אדם עבירה לפי חוק זה והשיג כתוצאה ממנה טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו, נוסף על כל עונש אחר, קנס פי ארבעה משוויים של שיעור הנזק שנגרם או שיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, הכל לפי הגדול שבהם."

חבר הכנסת דב חנין: "הכנסת הביעה את תמיכתה בחוק שיכול לחולל מהפכה בהתייחסות לסוגיות של זיהום הסביבה בישראל. הגיע הזמן שלא יהיה זה משתלם לזהם את הסביבה. החוק יוצר מנגנון כלכלי שיעביר את הנטל מהציבור הרחב אל המזהמים. חשיבותו של החוק רבה במיוחד במציאות שבה שומעים יום יום על פגיעות בבריאות הציבורעקב זיהומים סביבתיים.
לפרטים נוספים: מיכל, עוזרת לח"כ דב חנין : 0526490838