ילדים נפגעים קודם כל מהמלחמה שמתנהלת

08.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

דב חנין (חד"ש):

עמיתיי חברי הכנסת, גברתי יושבת הראש, ההצעה שמונחת בפנינו להגבלת טמפרטורת המים היא הצעה חשובה וראויה, היא נועדה להגן בטיחותם, על ביטחונם ואפילו על חייהם של ילדים.

בשבוע שעבר נשמע פה דוח בטר"ם על תאונות ועל פגיעות בילדים, ואכן חשוב להגביל את טמפרטורת המים, חשוב למנוע פגיעה בילדים מתאונות, אבל עמיתיי חברי הכנסת, הפגיעות בילדים הן הרבה מעבר לתאונות. ילדים נפגעים קודם כל מהמלחמה שמתנהלת.

ג'מאל זחאלקה (בל"ד):

מפצצות לפעמים.

דב חנין (חד"ש):

ואני אומר לכם, יש פה כמה מעמיתיי שהשתתפו אתמול בפגישה שהיתה עם ילדי שדרות, ויש להם מצוקה קשה בשדרות ובשער הנגב. לבי עם הילדים האלה, שהגיעו לכאן וחיים בפחד, חיים בחוסר-ביטחון.

יעקב כהן (יהדות התורה):

מה אתה מציע?

דב חנין (חד"ש):

אומר מה אני מציע.

אמרתי לילדים האלה, ואני אומר גם לכם, האמת הקשה היא שלא יהיה שלום וביטחון לילדים בשדרות, אם לא יהיה שלום וביטחון לילדים בעזה. האירועים של הבוקר בבית חנון הם מוות ידוע מראש.

דב חנין (חד"ש):

מי שמורה להפציץ בארטילריה את ריכוז האוכלוסייה הכי צפוף בעולם- –

צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

שקר.

דב חנין (חד"ש):

הוא נושא באחריות המוסרית ונושא גם באחריות המשפטית.

יצחק לוי (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

המשפט שלך צריך להיות הפוך.

דב חנין (חד"ש):

עמיתיי חברי הכנסת, צה"ל ניהל מלחמה בבית חנון, נהרגו שם ששים אנשים, חלקם אזרחים, כולל ילדים. אמרו לנו שזה יפחית את ירי הקסאמים, ובאותו יום אחרי הצהריים, כשסיימו את המבצע המוצלח – כך קראתי, הוא היה מבצע מוצלח – נורו קסאמים לאשקלון.

צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

אז יפגיזו אותם עוד פעם.

דב חנין (חד"ש):

אז יפגיזו אותם עוד פעם ואז יהרגו עוד חפים מפשע. חבר הכנסת הנדל, הדרך הזאת פשטה את הרגל, הדרך של עוד כוח ועוד כוח ועוד אלימות ועוד ילדים שנהרגים שם ועוד ילדים שנפגעים פה, זאת דרך שפשטה את הרגל.

אלי אפללו (קדימה):

זה שקר.

היו"ר קולט אביטל:

אני מבקשת לא לצעוק, חבר הכנסת אפללו.

דב חנין (חד"ש):

אלימות רק מולידה אלימות נוספת. ילדים שנהרגים ברצועת עזה רק מגבירים את השנאה, רק מגבירים את האיבה, רק מגבירים את הסכסוך.

אלי אפללו (קדימה):

זה שקר.

היו"ר קולט אביטל:

חבר הכנסת אפללו, אני קוראת לך לסדר פעם ראשונה.

דב חנין (חד"ש):

עמיתיי חברי הכנסת, אני חושב שהנשיאות שגתה שגיאה קשה היום, כאשר נמנעה מלאשר את ההצעות הדחופות לסדר היום של חבר הכנסת אורון, שלי, אני מניח שהיו עוד חברי כנסת שפנו.

אמרה לנו כאן יושבת-ראש הכנסת, חברת הכנסת איציק, שהצעות דחופות נועדו למצבים שבהם אנו רוצים למנוע. אני רוצה למנוע, אני כמובן רוצה למחות על מה שקרה, אך אני רוצה למנוע את מה שעתיד לקרות. אני אומר לכם בצער, עמיתיי חברי הכנסת, שאת המחיר על הדם שנשפך בעזה נשלם גם אנחנו בתוך ישראל.

אלי אפללו (קדימה):

לא שמעתי אותך- –

היו"ר קולט אביטל:

חבר הכנסת אפללו, חבר הכנסת אפללו, אני קוראת לך לסדר פעם שנייה.

אלי אפללו (קדימה):

צביעות. חוצפה.

היו"ר קולט אביטל:

חבר הכנסת אפללו, נא לצאת.

(חבר הכנסת אלי אפללו יוצא מאולם המליאה)

דב חנין (חד"ש):

חבר הכנסת אפללו, אני מצטער שאתה לא מקשיב בכנסת. כנראה, אתה לא מקשיב בכנסת, אם אתה יכול לומר את הדברים האלה. אמרתי וחוזר ואומר שאני מתנגד לירי של קסאמים ושל קטיושות, ואני מתנגד להפצצות שיטתיות על אוכלוסייה אזרחית בטילים ובמטוסים והרג של האזרחים ברצועת עזה, שנעשה יום-יום ופוגע בילדים, פוגע בנשים, פוגע בחפים מפשע. הצביעות היא שלך, הצביעות היא שלכם.

יואל חסון (קדימה):

– – –

היו"ר קולט אביטל:

חבר הכנסת חסון, אני קוראת לך לסדר פעם שנייה.

דב חנין (חד"ש):

אתם צריכים לקום מעל דוכן הכנסת ולהגיד, אי-אפשר לפגוע באזרחים, אי-אפשר לפגוע בילדים, גם אם הם נמצאים ברצועת עזה.

לסיכום, אנו, חברי הכנסת, נושאים באחריות לילדי עזה ולילדי שדרות, והאחריות שלנו בתור חברי כנסת היא להוביל את ישראל לכיוון אחר במקום המעגל הזה של הדמים. אנו צריכים להוביל את ישראל להתחלה אמיתית של משא ומתן מדיני. תודה.

היו"ר קולט אביטל:

תודה. אנו עוברים להצבעה.

נסים זאב (ש"ס):

מי שמצביע בעד זה בעד- –

היו"ר קולט אביטל:

אנו כרגע מצביעים על הבקשה של מרצ ושל חד"ש לא להחיל דין רציפות. אי לכך מי שמצביע בעד, מצביע בעד הצעת מרצ וחד"ש נגד דין רציפות. מי שמצביע נגד, מצביע על החלת דין הרציפות. הקואליציה מצביעה בעד החלת דין הרציפות, נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

הצבעה מס' 10

בעד הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת החוק – 31

נגד – 1

נמנעים – 1

הודעת הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הגבלת טמפרטורות המים, התשס"ו-2005, נתקבלה.