רפורמה ירוקה ברכב

21.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

20 לנובמבר 2006
כט בחשון תשס"ז

לכבוד: שר האוצר
מר אברהם הרשזון

הנידון: הטמעת המדד הירוק ברפורמת הרכב

בימים אלה אתה שוקל את עמדתך ביחס לרפורמת העלאת שווי השימוש ברכב.

מצאתי לנכון לפנות אליך בעניין זה כיוון שרפורמה שכזו יכולה להביא עימה השלכות סביבתיות חיוביות. השלכות אלה אינן אוטומטיות, הן תלויות בהכללה אמיתית של המדד הסביבתי בפתרון שימצא.

ברור לכל, שבהעדר אלטרנטיבה טובה של תחבורה ציבורית, למרות העלאת שווי השימוש ברכב, רוב רובם של העובדים לא יוותרו על הרכבים שהועמדו לרשותם. כך התוצאה הסופית לא תהיה הורדת מספר כלי הרכב על הכביש והאפקט הסביבתי יוחמץ.

לעניות דעתי, תהיה זו החמצה גדולה להפעיל מהלך של רפורמה ארוכת טווח תוך התייחסות אך ורק להיבט הכלכלי ותוך התעלמות מההיבט הסביבתי.

על מנת למנוע את ההחמצה הזו ולערוך מהלך בעל אפקט סביבתי אמיתי יש לשלב ברפורמה התייחסות לאספקטים סביבתיים. בימים אלה עובדת במשרדך הועדה למיסוי ירוק בראשותו של בועז סופר. שילוב מסקנות הועדה במסגרת הרפורמה המוצעת לכדי רפורמה אחת כוללת וארוכת טווח יקדם את כלל הנושאים – הכלכליים והסביבתיים כאחד.

יש להתחיל את החלת המדד הירוק בהערכת שווי השימוש ברכב שתקבע ע"י העלות הסביבתית ולא רק הכלכלית של הרכבים. בל נשכח שלנטל הסביבתי שגורמים לו הרכבים יש גם עלויות כלכליות ועל כן הרווח מצמצום מספר כלי הרכב יהיה כפול.

הטמעת אספקטים סביבתיים ברפורמת הרכב תיצור שינוי רוחבי בשוק הרכב. מאחר וחברות הליסינג מובילות את שוק זה יש הגיון רב בפניה ראשית לכל אליהן ודרכן להשפיע על המשק כולו.

אנו חיים במציאות בה אנו תלויים ברכב הפרטי. הניסיון העולמי מראה שהתחשבות כלכלית בפרמטרים הסביבתיים הובילה לשינוי בשוק הרכב ולשיפור סביבתי. רק אם תינתן אלטרנטיבה סביבתית שתקבל עידוד כלכלי בתוך הרפורמה נצליח להפיק את התוצאות הסביבתיות האופטימאליות.

בברכה,

ח"כ דב חנין

יו"ר עמית השדולה הסביבתית –חברתית

העתקים: השר להגנת הסביבה, גדעון סער

סמנכ"ל רשות המיסים, מר בועז סופר

מנכ"ל תחבורה היום ומחר, עינת מגד