דוח עמותת לתת

05.12.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, עמיתי חברי הכנסת, התפרסם עכשיו דוח עמותת "לתת" על מצב העוני בחברה הישראלית. אני אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שאנחנו נמצאים במציאות שבה אחת לחודשיים אנחנו מקבלים דוח נוסף עם ממצאים קשים על הידרדרות בכל תחומי החיים, על הידרדרות במצבם של הנזקקים, של המובטלים, של העניים, של תושבי הפריפריה, של המבוגרים, של אנשים בעלי מוגבלויות, שאנחנו מציינים היום את היום שלהם בכנסת, של ילדים, של בני נוער. המדינה הולכת ונסוגה מהאחריות שלה לאזרחיה. זאת מציאות נוראה, עמיתי חברי הכנסת. תפקידנו בבית הזה הוא לעשות מעשים כדי לשנות את הכיוון הזה. בואו נפסיק לקרוא את הדוחות החדשים על ההידרדרות המתמשכת והמחמירה ונתחיל לעשות את המעשים הדרושים כדי שהיא תיפסק. תודה רבה.