הצעת ועדת הכנסת להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא האזנות סתר

26.12.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, כמי שחרד לכבודה ולמעמדה של מערכת המשפט ובדרך כלל מסתייג ממהלכים שיכולים להתפרש כמהלכים שבאים ללחוץ על מערכת המשפט, אני דווקא רוצה להביע תמיכה בהקמתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הנדון.

אכן יש לנו פה בעיה רוחבית קשה. נושא האזנות הסתר יצא לחלוטין מכל פרופורציה ומכל מסגרת. יש לנו אינפלציה של האזנות סתר מכל מיני סוגים. נכון שהאזנות סתר מאושרות על-ידי בתי-המשפט, אבל במקרים רבים מובאות רשימות ארוכות של מועמדים להאזנה, ואפילו בתי-המשפט לא מצליחים להיות מסננת ראויה, עניינית, מבקרת ומתייחסת באופן נקודתי באמת לבקשות שמובאות בפניהם.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, יש מקום לשינוי בתחום הזה. יש מקום לשינוי שיכבד את זכותו של האזרח הישראלי לפרטיות, זכותו של האזרח הישראלי לסוד השיח שלו, והתרה של האזנות הסתר אך ורק באותם מקרים חריגים באמת שבהם אינטרסים ציבוריים כבדים ומיוחדים מביאים לכך שאין ברירה אלא להתיר את האזנת הסתר.

אני חושב שחשוב שהדברים ייאמרו מעל הבמה הזאת. אחרי ידבר בוודאי גם יושב-ראש הוועדה.

אני לא רואה בוועדה הזאת ועדה שמטרתה לדון בעניין מסוים או בתיק כזה או אחר שנמצא בפני בית-המשפט, עם כל החשיבות של כל תיק שנמצא בפני בית-המשפט. לא זו מטרתה של הוועדה. מטרתה של הוועדה לא ליצור אווירה סביב תיקים שבתי-משפט דנים בהם. מטרתה של הוועדה צריכה להיות ביצוע רפורמה אמיתית ויסודית בתחום שראוי ודחוף לעשות בו רפורמה. זה גם יהיה מבחנה של הוועדה הזאת, ואני בהחלט מאחל לך הצלחה. תודה רבה.