התבטאויתיו של ראש עיריית רמלה

06.12.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה, תקשורת

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת. אני רוצה לפתוח בהערכה לוועדת הכנסת, שקיבלה פה-אחד את ערעורנו וקבעה שהנושא הזה הוא אכן נושא דחוף וחיוני להציגו על במת הכנסת.

האירוע שאנחנו מדברים עליו הוא אירוע תקדימי בשני היבטים. היבט אחד הוא חריפות ההתבטאות של ראש העיר רמלה כלפי האזרחים הערבים. זו התבטאות ששברה את כל הקווים האדומים בהתייחסות הנוראה לאזרחים, בהתייחסות המזלזלת – אפילו לדת שאנשים מאמינים בה.

יש היבט תקדימי נוסף בהתבטאות הזאת. זוהי התבטאות של ראש עיר ביחס לתושבי עירו, ועל כך, עמיתי חברי הכנסת, בוודאי איננו יכולים לעבור לסדר-היום. ראש עיר שמדבר בצורה כזאת על אזרחי העיר שלו מפר את חובות האימון שלו כראש עיר, ואיננו יכול לכהן בתפקידו אפילו יום אחד נוסף. פניתי בעניין הזה גם לשר הפנים וגם ליועץ המשפטי לממשלה. אני חוזר ואומר כאן: לא ייתכן שיכהן בתפקידו ראש עיר שמדבר כך על האזרחים בעירו.

התבטאותו של ראש העיר רמלה לא היתה אירוע חד-פעמי. קודם כול, הוא לא מוצא לנכון להתנצל.

השר יעקב אדרי:

זה לא נכון, אגב. זה לא נכון.

דב חנין (חד"ש):

אז אני אומר לך, אדוני השר – אני אחראי לכל מלה שאמרתי. שמעתי ריאיון שהתקיים אתו ברדיו לפני יומיים. ביקשו ממנו להתנצל, והוא אמר: לא, אני לא מתנצל. כך הוא אמר ברדיו. ההקלטה נמצאת ברשת ב'. אני מזמין אותך, אדוני השר, להקשיב לה.

השר יעקב אדרי:

אתמול ראיתי אותו בטלוויזיה.

דב חנין (חד"ש):

בדיוק להיפך, אדוני. ראש העיר הזה מחריף את התבטאויותיו. באותו ריאיון רדיו ברשת ב', הוא אומר למשל שאזרחים ערבים שירצו לדבר אתו בנושאים לאומיים, הוא יירה בראשם כדור. אני מזמין אותך לעיין בתעתיק השיחה. אני יודע שאלה דברים שלא ייאמנו. פשוט לא ייאמנו, אבל כך הוא אומר. כך הוא מדבר.

השר יעקב אדרי:

אף אחד לא שמע את מה שאמרת עכשיו. אולי ברדיו "קול ערב" מקהיר. אני לא יודע.

דב חנין (חד"ש):

אף אחד לא שמע? אדוני השר, אני מזמין אותך לעיין בתעתיק – לא של "קול ערב" מקהיר אלא של רשת ב' של קול ישראל, אדוני השר. רשת ב' של "קול ישראל". לפני שתענה לי, אתן לך רשימה של ציטוטים של ראש העיר, שצוטטו בכלי התקשורת. מהרשימה הזאת אני רואה שאת אותה התבטאות נוראה ומקוממת ששמעתי ברשת ב' לפני יומיים – ואני מזמין אותך שוב לעיין בה – הוא אמר גם קודם. יש לי כאן הדברים. אני מזמין אותך לקרוא אותם. אני יודע שפשוט קשה להאמין שכך ראש עיר במדינת ישראל מדבר, אבל כך הוא דיבר.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר בקצרה גם על המשמעות הרוחבית. הערים המעורבות הן רקמה עדינה מאוד. האופי היהודי-הערבי של הערים האלה יכול להיות נכס, משאב, עושר, מקור של התפתחות, גאווה, שגשוג ותיירות. אבל זאת רקמה שצריך לטפל בה בעדינות, ואסור להפוך את המיעוט הערבי בערים המעורבות למוקד של הסתה ולמוקד של התקפות.

המחלה הזאת, אדוני השר, היא מחלה מסוכנת. כל אחד מאתנו צריך לקבוע היום את עמדתו, ולהתייצב באמירה ברורה. כמו בוועדת הכנסת, כולנו צריכים לגנות התבטאויות אלה מעל במת הכנסת ולומר שאין להן מקום אצלנו. כולנו שוללים התבטאויות ומהלכים גזעניים כאלה. תודה רבה.

היו"ר יצחק זיו:

תודה רבה. כבוד השר יעקב אדרי ישיב.

השר יעקב אדרי:

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. קודם כול, אני חושב שראוי שהנושא יידון במליאה. זה נדון עכשיו וזה חשוב מאוד. הדבר השני: אני חושב שאין אחד מאתנו שיסכים לדברים כאלה. אתה אומר שגינו את זה בוועדת הכנסת. בוודאי שגם אנחנו מגנים את זה בכל פה.

אני לפחות אומר את הדברים – הם כתובים: ראש העיר מצא לנכון להתנצל על דבריו החמורים.

אבשלום וילן (מרצ):

איפה הוא התנצל?

טלב אלסאנע (רע"ם-תע"ל):

באוזניו של השר.

השר יעקב אדרי:

חבר הכנסת אבו וילן, אמרתי שאני מצטט מתוך הדברים הכתובים אצלי. אני לא רוצה לומר לכם שזה משמיעה שלי. לא. אבל הדברים כתובים לי שהוא התנצל.

בכל מקרה, לגבי העברת הסמכויות: מי שמכיר את הנושא יודע ששר הפנים לא יכול להעביר ראש רשות מתפקידו. ראש הרשות נבחר בבחירות ישירות, ורק במקרה של עבירה שיש עמה קלון רשאי בית-המשפט להעבירו. זהו הדבר היחיד שאני מכיר, וכיהנתי כראש עיר כמה ימים. אני אומר לכם את זה במפורש. אם כן, הכיוון הזה לא נכון ולא מעשי. אני חושב שההדים שהיו בציבור הם די והותר בנושא הזה. אני חושב שהנושא קיבל גינוי מכל הכיוונים.

אבל אני גם רוצה לומר כמה דברים לפחות בכל זאת לזכותו של ראש העיר, בכיוון אחר לגמרי. רבותי, ראש העיר הזה – ואמרתי את הדברים בראשית דברי, שלא אובן לא נכון – נחשב אחד מראשי הערים המצטיינים בארץ, והוא עשה רבות למען היהודים והערבים שם. כל מי שמבקר ברמלה יודע שזאת אמת. הוא עשה רבות בשני הקטעים. חבל שהוא החליק – או אולי אני לא רוצה לומר שהוא החליק; חבר הכנסת דב חנין אמר שהוא יראה לי כמה דברים. זה מעניין אותי, אגב.

יצחק גלנטי (גיל):

כשל בלשונו.

השר יעקב אדרי:

כשל בלשונו. גם זה נכון, או שהוא אמר דברים שלא צריכים להיאמר. חד וחלק. אני חושב שהדברים קיבלו ביטוי כאן, ברדיו ובטלוויזיה. כיסו את זה מכל הכיוונים, ואני חושב שנכון שזה נעשה כך. עם זאת, אני חושב שצריך לזכור בכל זאת את הפינה הזאת. שמעתי – גם מתושבים ערבים, שאומרים שהדברים שהוא אמר לא נכונים, ראויים לכל גינוי וכל מה שאתם רוצים, אבל עם זאת הם אומרים שהוא ראש עיר שעשה למען כל התושבים שלו.

גאלב מג'אדלה (העבודה-מימד):

אדוני היושב-ראש, אני יכול לשאול את כבוד השר שאלה?

השר יעקב אדרי:

אני תמיד אענה לך.

גאלב מג'אדלה (העבודה-מימד):

אם ירשה לי אדוני היושב-ראש.

השר יעקב אדרי:

היושב-ראש מאפשר. אם אני נותן את התשובה, אין בעיה.

גאלב מג'אדלה (העבודה-מימד):

אדוני השר, ביושר אינטלקטואלי: איך הייתם מגיבים כעם אם ראש עיר בגולה היה אומר כך על 20% מתושבי העיר היהודים שלו.

נאדיה חילו (העבודה-מימד):

– – –

השר יעקב אדרי:

חבר הכנסת מג'אדלה, אתה משכנע את המשוכנעים. אמר לי דב חנין שבוועדת הכנסת כולם גינו את זה. כאן אני אומר את זה גם בשם הממשלה. אבל אמרתי שלפעמים צריך לעשות צדק גם עם הבן-אדם. אני אומר לכם: אם תשאלו את התושבים היהודים והערבים ברמלה, הם יגידו לכם שהוא עשה רבות למענם. זה לא מצדיק שום אמירה נגד התושבים שלו. אני אומר שוב: מבחינת החוק היבש זה לא בסמכותו של שר הפנים.

צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

מה הוא אמר?

השר יעקב אדרי:

הוא אמר דברים קשים. ציטטו כאן את הדברים. אני חושב שצריך להסתפק בדברים הקשים שנאמרו על-ידי חבר הכנסת דב חנין ועל-ידי. תודה.

היו"ר יצחק זיו:

האם המציעים מסכימים?

דב חנין (חד"ש):

אני מציע להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

נאדיה חילו (העבודה-מימד):

לוועדת הפנים.

גאלב מג'אדלה (העבודה-מימד):

אני מניח שהשר לא יתנגד.

השר יעקב אדרי:

לא. אני אמרתי להסתפק בדברים שלי. הדברים נאמרו בצורה הברורה ביותר.