זכויותיהם של נערים עובדים

25.12.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

באמת אתייחס לשני החוקים. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, מטרת שני התיקונים היא מטרה ראויה. בסך הכול, אנחנו רוצים לנתק את החקיקה הישראלית ממצב החירום, וזו מטרה ראויה. עם זאת, צריך להביא בחשבון ששני החוקים האלה בעצם יצרו מגבלה על היכולת לפגוע בזכויותיהם של נערים עובדים, באמצעות התניית הפגיעה הזאת בקיומו של מצב חירום.

אני אומר את הדברים כאן, כי חשוב מאוד שהתוצאה הסופית לא תהיה שמתוך מטרה ראויה אחת, לנתק אותנו ממצב החירום, בעצם ניתן אור ירוק לפגיעה בזכויותיהם של נערים עובדים. אדוני השר, אני יודע שלא זו כוונתך ולא זו כוונתכם. אני מקווה שהנושא הזה יובהר לקראת הקריאה השנייה והשלישית, ואכן לא יהיה ספק בתוצאה הסופית של החוק.

אדוני השר, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לומר כמה משפטים בנושא הנוער העובד והנערים העובדים בישראל בכלל. בשבוע שעבר הוגש לנו דוח של האגודה לזכויות האזרח, שהתעסק, בין היתר, במצבם של עובדים בכלל, ובמצבם של נערים עובדים בפרט. יש הרבה מה לתקן בתחום הזה, אדוני השר. הנערים עובדים ללא פיקוח, ללא הגנה. זכויותיהם הבסיסיות נשללות ונפגעות.

אין שום הצדקה לפגיעות בנערים עובדים. יש מקום להרבה יותר הגנה של המדינה על הנערים העובדים, על זכויותיהם ועל המינימום שמגיע להם.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות בכדי לשלוח מעל במת הכנסת ברכה לצעירי הנוער הקומוניסטי, שמנהלים מערכה על – – –

היו"ר מגלי והבה:

יש עוד כאלה, אדוני?

דב חנין (חד"ש):

ישנם כאלה, אדוני, בהחלט. ישנם כאלה בתל-אביב ובנצרת ובירושלים, פה אצלנו, שמנהלים מערכה על שכר שווה לנוער. אני חושב שזה נושא בעל חשיבות חברתית גדולה מאוד, כי חשוב מאוד שאלה שמגיעים, שיוצאים לעולם העבודה כצעירים, יקבלו את מה שמגיע להם ולא פחות מכך. חשוב שהגיל לא ישמש כאמצעי להפלות לרעה, בין אם זה נערים צעירים ובין אם זה אנשים מבוגרים, גמלאים ומבוגרים אחרים. לכן, אדוני השר, הנושא הזה של דאגה לנערים עובדים צריך להיות על סדר-יומה של הכנסת.

בעניין שני החוקים שעומדים בפנינו, אנחנו צריכים להבטיח שהתוצאה הסופית תהיה הגנה טובה יותר על הנערים העובדים ולא פגיעה בהם. תודה רבה.