חסינות של חברי כנסת

25.12.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

רבותיי חברי הכנסת, החוק שמונח על השולחן לפנינו הוא בעייתי ביותר. זה חוק שמציע לשלול את זכויותיו של חבר כנסת רק בשל עמדותיו כחבר כנסת. זה חוק שללא ספק הוא על פניו בלתי חוקתי.

שימו לב להתפתחות ההיסטורית שהיתה לנו; פעם היתה לנו חסינות מוחלטת של חברי כנסת. חברי כנסת יכולים בהיותם חברי כנסת היו יכולים לעשות ולומר הכל. לאט-לאט חסינות זו הצטמצמה ומצטמצמת, היום מציעים לנו לייצר מנגנון הפוך, שבו את חבר הכנסת אפשר יהיה להעניש בשל עמדותיו כחבר כנסת מעל ומעבר למה שניתן לעשות לכל אזרח אחר. ודאי שמנגנון זה הוא אבסורדי והוא משונה.

אני רוצה להרגיע את חבר הכנסת לוי ולומר לו: ממה נפשך? אם חבר כנסת עובר עברה, אפשר להסיר את חסינותו, להעמידו לדין, ואם יועמד לדין, אפשר גם לנקוט נגדו צעדים כחבר כנסת, אין בעיה, אך את זה צריך לעשות בדרך המלך. חבר כנסת לא נחות ופחות מכל אזרח אחר. גם הוא, אם יעבור עברה, יצטרך לעמוד לדין, ובית משפט צריך לקבוע קודם כל שהוא אשם, לפני שנוקטים נגדו הליכים.

החוק הזה חמור במיוחד כיוון שהוא פוגע לא רק בנבחרים, אלא הוא פוגע בבוחרים. אנשים בחרו אנשים מסוימים לכהן בכנסת, החוק הזה מציע בדיעבד אחרי הבחירות לשלול מהבוחרים האלה את בחירתם בלי שהם יוכלו אפילו לתקן את מה שהם תיקנו. חבר הכנסת סער, אני שמח שנכנסת לאולם, כי שאלת כמה שאלות, ואני רוצה לומר לך מבלי שדיברתי אתך, מתוך היכרות אתך כמשפטן – אני אומר את זה במלוא ההערכה – אני מכיר את עמדותיך הפוליטיות, ואני יודע שאתה משפטן ויודע לחשוב בצורה משפטית, ואני משוכנע שגם לבך אינו שלם עם הצעת החוק זו, מבלי שדיברתי אתך. גם אתה כמשפטן רואה שהצעת החוק הזאת היא בעייתית ברמה העקרונית.

אני רוצה לכן לברך את ועדת החוקה העבודה שהיא עשתה, על הדיון הענייני, המקיף והרציני שהיא עשתה. אני רוצה לברך – ולא יוצא לי הרבה לעשות זאת בכנסת הזאת, אז אני מנצל את ההזדמנות – גם את חברי סיעת קדימה והגמלאים ששינו את עמדתם, שהצביעו בקריאה הקודמת בעד הצעת חוק בעייתי ובלתי חוקתית והיום, אני מקווה, הולכים להצביע נכון. תודה רבה.