נאום ח"כ חנין בעניין הצ"ח התכנון והבנייה (תיקון – בדיקות נוכחות מזהמים בקרקע, באוויר ובמקורות מים)

13.12.06 קטגוריית: ירוק

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת באה לסתום פרצה נוספת בחקיקה הסביבתית של ישראל. הכוונה היא לבדיקת קרקעות מזוהמות. אנחנו יודעים מבדיקות שנעשו בשנים האחרונות, שיש בישראל בעיה רוחבית של זיהומי קרקעות, שיש להם השלכה משמעותית על בריאותו של הציבור, לרבות סכנות של נזקים עתידיים. לפי המצב החוקי היום, בעצם לא קיימת חובה לבדוק את הקרקעות לפני שמאושרות תוכניות רלוונטיות. זה מצב לא תקין, זה לא סביר, וזה מצב שצריך לתקן אותו.

אני שמח על תמיכת הממשלה בהצעת החוק הזאת. אני מקווה שבאישור של הצעת החוק הזאת במהירה, כי זו הצעת חוק פשוטה יחסית, אנחנו נוכל להתקדם צעד נוסף באותו כיוון של הפיכת הכנסת השבע-עשרה לכנסת הירוקה ביותר בהיסטוריה, כנסת שבאמת תייצר הסדרים סביבתיים ראויים בשורה ארוכה של תחומים שמחייבים הסדרים כאלה. אדוני, תודה רבה.