קריאה ראשונה: הצעת חוק הגנת הצרכן

25.12.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

קריאה ראשונה: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 21)(פיצוי לדוגמא), התשס"ז-2006

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני חושב שזאת הצעת חוק מאוד ראויה וטובה. אני חושב שהמנגנון הזה, של אכיפה אזרחית, שבו האזרחים עצמם שנפגעים יכולים ליצור מנגנון של הענשה, הוא מנגנון טוב והוא יכול להיות פתרון בהרבה מאוד מצבים שבהם אנחנו נתקלים בצוואר בקבוק, בגלל שמערכת האכיפה של המדינה לא מסוגלת לטפל בכל הבעיות שקיימות.

אחת הדוגמאות הבולטות בתחום הזה היא הנושא הסביבתי. אם נצליח בנושאי סביבה גם כן לתת לאזרחים את האפשרות לגשת לבית-משפט ולבצע אכיפה אזרחית, לגבות קנס אזרחי לטובת המתלונן, נוכל לפרוץ את אותו צוואר בקבוק שמערכת האכיפה של המדינה, בגלל העומס הגדול שמוטל על הגורמים הרלוונטיים, לא מצליחה להתמודד אתו.

רציתי לנצל את ההזדמנות הזאת בכדי לברך אותך, אדוני השר, על העלאת החוק הזה, וגם בכדי לקוות שזו תהיה תחילתה של יוזמה מטעמה של הממשלה לקדם את המסלול הזה של אכיפה אזרחית בכל אותם מישורים שבהם אכיפה אזרחית יכולה לעזור, והם מישורים רבים. תודה רבה.